Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 oktober 2015

Langzame vordering extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

CDA Fryslân en CDA Leeuwarden vragen gezamenlijk om opheldering over de vertraging van de extra sneltrein tussen Leeuwarden-Groningen. Dit doet de partij naar aanleiding van de berichtgeving in het Friesch Dagblad van 21 oktober. De extra sneltrein wordt nu pas in de tweede helft van 2019 in dienst genomen, een jaar later dan oorspronkelijk gepland.
 
CDA Fryslân en CDA Leeuwarden
CDA-Statenlid Teus Dorrepaal en CDA-raadslid Friso Douwstra: “Wij vragen ons af in hoeverre het overheidsbestuur van de provincie en de gemeente op de hoogte zijn van deze extra vertraging. Wij zouden als CDA graag zien dat we actief worden geïnformeerd over dit dossier.  Voor zowel de stad Leeuwarden als Groningen heeft deze extra sneltrein namelijk  grote waarde voor de ontsluiting. Zowel op provinciaal niveau als gemeentelijk niveau willen we onze bestuurders hierin ook steunen en vandaar deze gezamenlijke schriftelijke vragen. ” Het CDA vraagt verder of Gedeputeerde Staten ook mogelijkheden heeft om het proces omtrent de komst van de extra sneltrein te versnellen. Ook het CDA in Groningen heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten aldaar.
 
Adequaatheid Prorail
Enkele weken geleden heeft CDA Fryslân ook al vragen gesteld over berichtgeving waarin Prorail een prominente rol speelde. Het ging toen om de eventuele versobering van het onderhoud aan de spoorlijnen Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-Stavoren. Deze versobering zou tot een besparing moeten leiden bij Prorail om een financieel tekort op te vangen. Het CDA neemt duidelijk stelling tegen deze versobering en vindt dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van het openbaar vervoer in Fryslân. Vanwege de recente berichtgeving omtrent Prorail maakt het CDA zich tevens zorgen over de adequaatheid van Prorail en het toezicht hierop in Fryslân.
 

Meer informatie:

CDA-Statenlid Teus Dorrepaal, t.dorrepaal@fryslan.frl, 06-20696774