Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
5 november 2015

Tijd dringt voor mestverwerking melkveehouderij

Maaike Prins en Fernande Teernstra stellen namens CDA Fryslân schriftelijke vragen omtrent de mestverwerking voor melkveehouders. De landelijke percentages om mest te verwerken gaan namelijk per 1 januari omhoog. De beide statenleden willen duidelijkheid over initiatieven vanuit de sector omtrent de mestverwerking. De melkveehouderij is in Fryslân een belangrijke sector en het CDA wil daarom weten hoe het college omgaat met deze initiatieven en vergunningsprocedures.

Schriftelijke vragen

Het gunstige weerklimaat en het vakmanschap van de Nederlandse melkveehouder zorgt dat er in Nederland veel ruwvoer geteeld kan worden voor de melkveehouderij. Echter zorgt aangescherpte landelijke regelgeving dat melkveehouders de mest van hun koeien niet altijd op hun eigen land mogen aanwenden. Mestverwerking door middel van een mestverwerkingsinstallatie zou hier een oplossing voor kunnen zijn. CDA Fryslân wil van het college weten of ze op de hoogte is van eventuele initiatieven uit de sector om in Fryslân meer mest te gaan verwerken. Mochten er op dit moment onvoldoende initiatieven zijn, dan moet het college volgens het CDA in gesprek met de sector. Ook wil het CDA weten of het college over voldoende instrumenten beschikt om vergunningsprocedures voor deze installaties snel te behandelen. Mocht het college deze instrumenten niet hebben, dan wil het CDA weten welke belemmeringen er op dit moment voor het college zijn en hoe die weggenomen kunnen worden.

Belemmeringen vergunningsprocedures
Maaike Prins: “Het kan niet zo zijn dat onze melkveehouders door aangescherpte regelgeving in de knel komen. Wanneer er mogelijkheden zijn om dit op te lossen door mestverwerkingsinstallaties moet het college daar samen met de sector naar kijken en eventuele belemmeringen in vergunningsprocedures wegnemen. Op dit moment leven we in november en de nieuwe eisen omtrent mestverwerking gaan in op 1 januari, de tijd dringt.”
 

Meer informatie:

Maaike Prins, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 51 06 67, m.prins@fryslan.frl
Fernande Teernstra, Statenlid CDA Fryslân, (06) 47 00 73 00, f.teernstra@fryslan.frl