Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 november 2015

CDA Fryslân dompelt zich onder in de vismigratierivier

In het voorjaar van 2016 staat de vismigratierivier bij de Provinciale Staten op de agenda. Het CDA wil zich graag goed laten informeren door zowel voor- als tegenstanders van de vismigratierivier en organiseerde daarom donderdag een uniek rondetafelgesprek met de verschillende belanghebbenden.
Zo waren de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Vissersbond, Provincie Fryslân en de lokale raadsfracties van Harlingen en Sud-West Fryslân uitgenodigd. Op deze manier werd CDA Fryslân optimaal geïnformeerd over de functie van de vismigratierivier en kan een afgewogen besluit worden genomen.

De vismigratierivier is een zeer actueel, beeldbepalend en veelbesproken project. De vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen door heen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. Deze trekvissen hebben namelijk zowel zoet- als zoutwater nodig voor hun levenscyclus. Door dijken en dammen zoals de Afsluitdijk is dat niet of nauwelijks meer mogelijk.

Met de innovatieve Vismigratierivier wil het project ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ de hindernis voor trekvissen opheffen. Miljoenen vissen liggen nu in de Waddenzee te wachten voor de spuisluizen, zoals surfers op de perfecte golf liggen te wachten. De vissen ruiken het zoete water en willen naar binnen. Maar de stroming is voor deze trekvissen meestal te sterk om tegenin te zwemmen. Een permanente opening via de Vismigratierivier moet het mogelijk maken dat deze trekvissen weer vrij kunnen zwemmen van zoet- naar zoutwater.