Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 november 2015

Positieve spin-off vismigratierivier

In het voorjaar van 2016 staat de vismigratierivier bij de Provinciale Staten op de agenda. Het CDA heeft zich op voorhand goed laten informeren tijdens een rondetafelgesprek met de verschillende belanghebbenden. Zo waren de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Vissersbond, Provincie Fryslân en de lokale raadsfracties van Harlingen en Sud-West Fryslân uitgenodigd. Naar aanleiding van dit gesprek stellen CDA-statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra vragen over de coördinatie van het project.

Vismigratierivier
De vismigratierivier is een zeer actueel, beeldbepalend en veelbesproken project. De vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen door heen kunnen zwemmen, om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. Deze trekvissen hebben namelijk zowel zoet- als zoutwater nodig voor hun levenscyclus. De aanleg van de vismigratierivier is een groot project en volgens verschillende belanghebbende organisaties liggen er kansen voor andere projecten om mee te liften. Voor CDA Fryslân een belangrijk thema in het kader van ‘werk maakt werk’. Zo zijn er bijvoorbeeld wensen om op de kant van het IJsselmeer, langs de Afsluitdijk, een natuurvriendelijke oever aan te leggen.

Coördinatie
Het CDA wil graag weten welke projecten op dit moment kansrijk zijn, zodat die eventueel kunnen aansluiten bij de aanleg van de vismigratierivier. Het is ook van belang dat er duidelijkheid bestaat over de coördinerende rol. CDA-statenlid Maaike Prins: “Het is belangrijk dat iemand de coördinerende rol op zich neemt. Zo kunnen de verschillende projecten onderling met elkaar in contact komen, zodat ze met elkaar mee kunnen liften.” De partij vraagt het college van Gedeputeerde Staten dan ook wie verantwoordelijk is voor de coördinatie en welke kansen daar liggen.
 

Meer informatie:

Maaike Prins, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 51 06 67, m.prins@fryslan.frl
Fernande Teernstra, Statenlid CDA Fryslân, (06) 47 00 73 00, f.teernstra@fryslan.frl