Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 november 2015

Hangjongeren en geluidsoverlast Centrale As

Wendy Zuidema-Haans, CDA Statenlid, is afgelopen week met enkele andere CDA Statenleden en lokale CDA raadsleden op tournee geweest langs de dorpen Damwâld, Noardburgum en Sumar om bij te praten over de werkzaamheden bij de aanleg van de Centrale As, Kansen in Kernen en de Gebiedsplannen. Tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 november stelde Zuidema enkele mondelinge vragen over dit onderwerp.

Geluidsoverlast
Tijdens de gesprekken is door de zeer betrokken afgevaardigden van dorpsbelangen en werkgroepleden aangegeven dat er substantieel meer geluidsoverlast is bij een aantal delen van de Centrale As, met name bij het Ekodukt en bij Broeksterwâld. Bij het Ekodukt vanwege de gebruikte technologie op de aansluitingen, zeker wanneer er vrachtwagens rijden. Bij Broeksterwâld omdat zij vermoeden dat de ligging minder verdiept is dan de oorspronkelijke planning. Het CDA wil van gedeputeerde Poepjes weten of zij deze klachten herkent, of het geluidsniveau inderdaad hoger is waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn en hoe de communicatie met de omgeving plaats vindt.
 
Hangjongeren
De omwonenden en Plaatselijk Belang De Falom maken zich bovendien grote zorgen over de veiligheid bij de tunnel onder de Doniawei door. Hier hebben onlangs jongeren letterlijk aan een leuning gehangen. De gevolgen wanneer er iemand loslaat en valt, kunnen rampzalig zijn. Het CDA wil van gedeputeerde Poepjes weten welke initiatieven er genomen zijn om dit te voorkomen, hoe dit gehandhaafd wordt en de manier waarop Provinciale Staten hierover geïnformeerd wordt.Reactie gedeputeerde
Gedeputeerde Poepjes heeft de vragen van het CDA afdoende beantwoord. Nog even terugkomend op het probleem van de hangjongeren: de richel aan het kunstwerk waar de jongeren aan hangen is juist na overleg met de betrokken partijen aangebracht om er geen skeelerbaan van te maken. Poepjes geeft aan dat ze opnieuw in gesprek gaat over de noodzaak en het nut van de reling. Bovendien is de politie gevraagd om deze lokatie actiever mee te nemen in hun patrouilles.
 

Meer informatie

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl