Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 november 2015

Investeringsagenda Drachten-Heerenveen

Gedeputeerde Staten gaat 5 miljoen euro bezuinigen op de investeringsagenda Drachten-Heerenveen, dat voor 91 miljoen euro aan investeringen in de bereikbaarheid van Heerenveen en Drachten bevat. De gemeenten moeten allebei 2,5 miljoen euro versoberen. Heerenveen gaat dat halen, maar Smallingerland heeft daar moeite mee.
 
Smallingerland is ontevreden

In de Leeuwarder Courant van 12 november 2015 stond dat de gemeente Smallingerland ontevreden is over de communicatie op dit onderwerp met de provincie. In Smallingerland is zelfs een motie aangenomen die spreekt van ‘bestuurlijk onbehoorlijk gedrag’ van Gedeputeerde Staten. Statenlid Wim Eilering vindt het jammer dat deze situatie is ontstaan, maar heeft vertrouwen om met behoud van ambitie toch tot een versobering te komen. Eilering: “Waar een wil is, is een weg.”
 
Verschuiving budgetten
Nu wordt aan PS gevraagd om akkoord te geven op de verschuiving van budgetten binnen de investeringsagenda voor Heerenveen. Heerenveen wil namelijk de overgebleven 2,5 miljoen investeren in Stad van Sport, het Centrum voor Topsport en Onderwijs en het terrein rondom Thialf. Het CDA is akkoord met de voorstellen van het college wat betreft de verschuiving van de budgetten.
 
Overeenstemming bereiken
CDA Fryslân hoopt van harte dat binnen de stuurgroep (op korte termijn) met gemeente Smallingerland overeenstemming kan worden bereikt over de taakstelling van 2,5 miljoen euro. Daarin kan van alle partijen creativiteit nodig zijn en daartoe roept het CDA de partijen dan ook op. "De ambities staan namelijk nog fier overeind en de ambities zijn van ons allemaal", aldus Wim Eilering.
 
Ontstaan van de investeringsagenda
Na het mislukken van de treinverbinding tussen Heerenveen en Groningen is de investeringsagenda ontstaan. Ter compensatie investeert de provincie samen met Heerenveen en Drachten in maatschappelijke impulsen en een betere bereikbaarheid.
 

Meer informatie:

Wim Eilering, Statenlid CDA Fryslân, (06) 2171 2567, w.eilering@fryslan.frl