Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
30 november 2015

Poepjes over N381: "In moaie mylpeal yn it projekt!"

Vrijdagmiddag 27 november is het meest zuidelijke deel van de N381 door Heijmans overgedragen aan de provincie Fryslân. De weg tussen Venekoten Oosterwolde en de Drentse grens is klaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes en directeur Johan ter Horst van Heijmans openden dit deel van de N381 bij onderdoorgang Terwisscha in Appelscha.

“In moaie mylpeal yn it projekt,” vindt Sietske Poepjes. “We komme tichter by de oplevering fan it folsleine projekt N381. En de oankommende jierren wurkje we fierder oan ‘e dyk oant Easterwâlde. Mei de N381 is Súdeast Fryslân better berikber en in ein feiliger foar it ferkear. Dit is fan grutte wearde foar de ynwenners, bedriuwen en alle besikers fan dit prachtige gebiet.”Omwonenden
Tijdens de uitvoering speelden beperking van verkeershinder, betrokkenheid van omwonenden en planning een grote rol. Omwonenden werden door Heijmans vroegtijdig geïnformeerd en betrokken bij planning en werkzaamheden.

Vier kunstwerken
De weg tussen Oosterwolde zuid (Venekoten) en de Drentse grens is ruim acht kilometer lang. De weg telt vier ‘infrastructurele kunstwerken’. Onderdoorgang Terwisscha is een verdiepte ligging met een overgang van open gebied naar gesloten (bos)gebied. Fietstunnel Kraaiheidepollen verbindt voorheen gescheiden fietspaden met elkaar en gaat onder de N381 door. Viaduct Hildenberg ontsluit de weg vanuit Appelscha en markeert de overgang van de weg naar het landschap door de vloeiende vormgeving van het viaduct. Huifkartunnel Oude Willem – Tilgrupsweg is geschikt voor huifkarren en fietsers en heeft een recreatief karakter voor de omgeving Appelscha. Naast de realisatie van de vier kunstwerken zijn ook fietspaden nabij de N381 aangepast en vernieuwd. Ook is er een zogenoemde stobbenstrook aangelegd dat kleine fauna gebruikt om veilig over te steken. De komende maanden wordt langs het zuidelijke deel van de N381 nog beplanting aangebracht.

Meer informatie is te vinden op de website van Provincie Fryslân, www.n381.nl en via Twitter: @projectN381.