Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
3 december 2015

Werkbezoek Levo Franeker

Een deel van de CDA Statenfractie (Teus, Wim, Wendy, José en fractiemedewerker Karen) mocht vanmiddag samen met de CDA fractie Franekeradeel een werkbezoek brengen aan het prachtige familiebedrijf Levo. Het doel van de bijeenkomst was om als provinciale en gemeentelijke CDA fracties geïnformeerd te worden over wat de consequenties van de bochtverruiming voor Levo zijn.

De gemeente neemt een paar maatregelen om knelpunten in Franeker te verhelpen. De bochtverruiming van het kanaal is hier één van. Het doel van de maatregelen is om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Op dit moment moeten grote vrachtschepen een aantal keer steken om de bocht te maken. Als de bochtverruiming plaats heeft gevonden, is de vaarbaarheid van het kanaal enorm verbeterd.

We werden vanmiddag vriendelijk ontvangen door vader en zoon Rollingswier. Ook dochter Birgit liet even haar gezicht zien en vertelde dat ze er al rondliep vanaf het moment dat ze kon lopen. Zo kregen we goed mee dat het een echt familiebedrijf is. We kregen een rondleiding door de fabriek, terwijl heren Rollingswier vertelden over het bedrijf, de logistiek en de historie van Levo. Het was te merken dat ze vader en zoon zijn, want ze vulden elkaar perfect aan. Beide heren vertelden enorm enthousiast over het familiebedrijf en zijn trots op het feit dat ze onderdeel mogen zijn van een bedrijf dat al vanaf 1916 uitgaat van eigen kracht en kennis. Inventiviteit en een innovatieve geest zijn sleutelwoorden van dit succesvolle bedrijf.

Een groot deel van het bedrijf zou door de bochtverruiming gesloopt moeten worden. De heren Rollingswier staan hier in principe positief tegenover, maar er gaat dan wel een groot deel van het bedrijf verloren. Dit moet dan ergens anders weer worden opgebouwd. Een van de Statenleden vroeg zich af of het bedrijf dan niet beter helemaal opnieuw gebouwd kan worden, maar dit zou ten eerste te kostbaar zijn. Ten tweede heeft het bedrijf zoveel emotionele waarde, dat dit geen optie is.

Het was erg nuttig om te zien wat voor impact een gemeentelijk besluit kan hebben op een bedrijf als Levo. Ook was het prachtig om te zien hoe groot Levo eigenlijk is en dat er zo veel sprake is van innovativiteit.