Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 december 2015

Sietske is blij met nieuwe spellingcheckers voor het Fries

Op 1 december 2015 presenteerde De Fryske Akademy in het Provinsjehûs de nieuwe spellingcheckers voor het Fries. Het instituut biedt de nieuwe spellingcheckers aan op de website Taalweb.frl. Provincie Fryslân gaf opdracht voor het ontwikkelen van deze spellingcheckers. “It is wichtich dat it Frysk troch safolle as mooglik minsken brûkt wurde kin yn digitale tapassings,” licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Resinte ûndersiken jouwe oan dat de Friezen, benammen jongeren, it Frysk in soad brûke op de sociale media. Dizze apps foarsjogge yn dat ferlet. It is in helpmiddel dat it Frysk skriuwen’ stimulearret, op in eigentiidske wize.”

App
Deze digitale middelen zijn nu klaar voor gebruik. De spellingchecker die al beschikbaar was in Word, is vernieuwd. De spellingcheckers zijn nu ook beschikbaar in Outlook, Excel en PowerPoint. Voor gebruikers van Apple computers is er ook een versie. Er is nu een spellingchecker app voor Androidtoestellen. Daarnaast komt er binnenkort een app beschikbaar voor iOS, voor de iPad en iPhone. Ook is de webversie van de spellingchecker www.taalweb.frl/staveringshifker verbeterd. Voor het ontwikkelen van deze middelen ontving de Fryske Akademy een subsidie van € 71.910,- van de provincie.

Toetsenbordaanvulling
De Fryske Akademie start ook met de ontwikkeling van een app voor een automatische toetsenbordaanvulling. Deze app is voor smartphones en tablets. Bij het typen kan de app automatisch Friestalige teksten aanvullen en schrijfsuggesties geven. De provincie verstrekt hiervoor een subsidie van € 13.310,- aan de Fryske Akademy.

Bron: website Provincie Fryslân.