Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 december 2015

Bruggen op afstand bedienen

Bruggen op afstand kunnen bedienen: één van de onderwerpen tijdens de Statenvergadering van 16 december 2015. Namens het CDA heeft Wendy Zuidema-Haans het woord gevoerd. Hieronder een samenvatting.Fijn dat het eindelijk zo ver is, dat er vaart in komt en daadwerkelijk tot clustering komt! Er wordt al jaren aan gewerkt, voorbereid, stap voor stap, en waar mogelijk in projecten al op geanticipeerd. Het CDA ziet deze ontwikkeling als een kans om te professionaliseren, zowel in infrastructuur als cultuur. Er is een gedreven groep brug- en sluisbedieners die gastheerschap in de genen hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat verbeterde omstandigheden van het dagelijkse werk daarvoor een stimulans is. Voor betrokkenen op de werkvloer en omwonenden was en is het spannend.
 
Provincie als werkgever
Een brug bedienen met een oog voor een ieder en aandacht voor zowel weg- als vaarwegverkeer: dat is iets wat je zowel met je hart als met je zintuigen doet. Techniek kan het voor een deel vergemakkelijken, maar echt hart voor het werk blijft natuurlijk noodzakelijk. Vaklui die aanvoelen wanneer extra gekeken moet worden blijven nodig.
Als er vanwege electronische vooruitgang waardevolle nieuwe mogelijkheden haalbaar zijn, dan gaan we dat niet blokkeren om maar alle banen in stand te houden. Goed werkgeverschap houdt namelijk ook in dat je zo snel mogelijk duidelijkheid moet verschaffen aan de betrokken medewerkers en wat het voor hen persoonlijk betekent.

Veiligheid
Vertrouwen kan zomaar weg zijn wanneer er incidenten en calamiteiten zijn geweest. Eerst zien dan geloven is dan een begrijpelijke reactie. Hoe wordt de veiligheid geborgd zonder dat er direct toezicht is? Het past natuurlijk bij een partij als het CDA om ook te geloven zonder alles direct te kunnen zien. Neem bijvoorbeeld de Koningsbrug in Harlingen: deze post wordt bemenst door afwisselend gemeentelijke, provinciale en Rijksmedewerkers. Deze samenwerking is een kracht om deze hele verbetering voor elkaar te krijgen. We vragen hierbij aandacht voor afspraken over de dagelijkse werkwijze: hiërarchische structuren, duidelijkheid in verantwoordelijkheden bij calamiteiten. Kan de gedeputeerde aangeven hoe dat geborgd is? Welke afspraken gelden er en hoe worden deze vastgelegd?

Deeleconomie
Samenwerken en delen met gemeentes en Rijk past helemaal in de deeleconomie: we hebben er vertrouwen in dat Gedeputeerde Staten goede werkbare afspraken zullen gaan maken.
Het is goed om bestuursovereenkomsten te sluiten zodat er houvast is voor de samenwerkende partijen. Het CDA wil van de gedeputeerde weten of hier al bepaalde beelden bij zijn. Is er een vast stramien zodat Provinciale Staten zonder alle bestuursovereenkomsten te zien ook kan geloven en vertrouwen dat dat helemaal goed komt?

Tsjerk Hiddessluizen
Tot slot: we zien allemaal aankomen dat een vergroting van de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen noodzakelijk is. Anticiperen de investeringen in de brug-sluis bediening hier al op? Of zijn ze tenminste niet verstorend voor een mogelijke vergroting?
 

Meer informatie

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl