Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 december 2015

CDA Súdwest-Fryslân en CDA Fryslân zeggen NEE tegen aardgaswinning bij Oppenhuizen

Op woensdag 16 december stond het inpassingsplan van de aardgastransportleiding nabij Oppenhuizen op de agenda van Provinciale Staten. De gemeente Súdwest-Fryslân bespreekt het plan op donderdag 17 december. In de aanloop naar deze vergadering zijn leden van de CDA-statenfractie en CDA-raadsfractie op bezoek geweest bij het dorpsbelang van Top en Twel om zich goed te laten informeren.
 
Plan

De nog aan te leggen aardgasleiding is gericht op het transporteren van aardgas vanaf Oppenhuizen. Het nu voorliggende inpassingsplan is onlosmakelijk verbonden met de plannen voor gaswinning bij Oppenhuizen door het Canadese bedrijf Vermilion. Die plannen voor aardgaswinning staan haaks op eerder aangenomen moties in zowel de Provinciale Staten als in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze moties spraken namelijk duidelijk uit dat de gemeente en provincie tegen meer aardgaswinning zijn. Inwoners van Top en Twel zijn bang voor o.a. bodemdaling en vrezen voor schade aan hun huizen en woonomgeving.
 
Zeggenschap

Provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân hebben geen direct zeggenschap over de aanleg van de transportleiding, maar kunnen wel hun reactie geven op de plannen over de aanleg aardgastransportleiding en in het verlengde daarvan op de plannen om aardgas te winnen. Deze reacties zijn belangrijk, aangezien minister Kamp recentelijk heeft toegezegd dat inwoners en lokale overheden zoals provincie en gemeente meer inspraak krijgen bij gaswinning. CDA-raadslid Anneke Koster: “In een gezamenlijk optrekken met provincie en omringende gemeenten wil CDA Súdwest-Fryslân dat de stem van de Friese mienskip in Den Haag wordt gehoord en daar ook wat mee wordt gedaan.” CDA-Statenlid José Vroonland is ook duidelijk: “Wij hebben in het verleden een motie aangenomen tegen gaswinning, wat ons betreft staat die nog recht overeind.”
 

Meer informatie:

José Vroonland-Brandsen, Statenlid CDA Fryslân, j.vroonland@fryslan.frl, 06-11451713