Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
2 februari 2016

Vraagtekens bij nieuwe Friese handelspost in China

Gedeputeerde Kielstra (VVD) onderzoekt de optie om als provincie Fryslân een handelspost op te richten in Harbin, de hoofdstad van de Chinese provincie Heilongjiang. In december verkende een Friese handelsdelegatie de zakelijke kansen in Heilongjiang, een provincie die de zuivelsector, de akkerbouw en de voedselindustrie snel naar een hoger plan wil tillen.

Bestaande samenwerkingsverbanden
Fryslân heeft al een vriendschapsband met de provincie Sichuan en de hoofdstad Chengdu. In de provincie Sichuan is een NBSO (Netherlands Business Support Office) van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is er ook het NAFTC (Netherlands Agro, Food & Technology Centre), een organisatie die Nederlandse en Chinese bedrijven in de techniek- en agrofoodsector koppelt.

Eerst verkenning bij Friese ondernemers
Er zijn dus al verschillende handelsposten, samenwerkingsverbanden en instellingen/organisaties vanuit Nederland die hetzelfde doel beogen. Het CDA ziet daarom geen noodzaak om dit onderzoek uit te voeren. Echter, de eerste stap is het realiseren van samenwerking tussen de verschillende organisaties/ministeries, om vervolgens pas te bepalen welke leemte er nog is. CDA-Statenlid Hans Visser: “Als CDA zijn wij niet voor het optuigen van nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden terwijl die al aanwezig zijn. Kijk eerst naar de bestaande organisaties en optimaliseer die verbanden.” Het CDA is dus van mening dat er eerst een verkenning bij de Friese ondernemers moet komen. Onderzoek eerst of er noodzaak is om op economisch vlak meer aansluiting bij China te vinden en of het bestaande netwerk daarvoor gebruikt kan worden.
 

Meer informatie:

Hans Visser, Statenlid CDA Fryslân, 06 – 5435 1226, h.visser@fryslan.frl
Wim Eilering, Statenlid CDA Fryslân, 06 – 2171 2567, w.eilering@fryslan.frl