Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
1 februari 2016

Regiodag LTO Noord te Drachten

Afgelopen vrijdag  was de eerste regiodag voor de provincies Groningen Drenthe en Friesland van LTO Noord. Er waren ruim 600 belangstellenden die een tweetal inspirerende speeches aanhoorden van EU-parlementariër Jan Huitema (VVD) en Philip de Oudsten, directeur van Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Jan Huitema
Jan Huitema roemde de Nederlandse ondernemers- en innovatiementaliteit. Hij vertelde daarnaast hoe Brussel naar de Nederlandse landbouw kijkt. Volgens Huitema wordt Nederland gezien als een voorbeeld voor de toekomstige landbouw in Europa. Hij was minder te spreken over de praktische invulling van het Nederlandse mestbeleid. Volgens hem lijkt het erop dat de papieren werkelijkheid van wetgeving belangrijker is dan de praktijk. Hierdoor loop je als Nederlandse overheid het risico dat het draagvlak onder agrariërs wegvalt.

Philip de Oudsten
Vervolgens was het de beurt aan de tweede spreker, Philip de Oudsten. Hij vertegenwoordigt de Nederlandse voedingsindustrie die voor de agrariërs zeer van belang is. De Nederlandse voedingsindustrie verwerkt namelijk veel van de door de boeren geteelde producten. Een opvallend  gegeven in de speech van de Oudsten was de uitspraak dat ongeveer de helft van de in Nederland geproduceerde producten in Nederland wordt verwerkt en dat de rest wordt geëxporteerd. Daarnaast worden ook veel grondstoffen geïmporteerd die vervolgens door de Nederlandse industrie worden verwerkt. Er wordt wel eens gezegd dat in Nederland veel te veel wordt geproduceerd in vergelijking met het aantal inwoners, maar blijkbaar importeren wij als Nederland dus ook nog voldoende. Den Oudsten was ook duidelijk over de toekomstige rol van de supermarkten. Volgens hem zal de rol van supermarkten afnemen vanwege de toenemende mogelijkheid om online te kopen.

Muizenrapport
Tot slot werd ook het rapport over de Friese muizenschade besproken. Tijdens deze bespreking werden de nodige complimenten uitgedeeld aan de provincie Fryslân die met veel inzet deze plaag heeft bestreden.

Geschreven door Anne Schelhaas, eerste opvolger CDA Fryslân.