Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 januari 2016

Fryske besite fan Sietske Poepjes oan Wroclaw, kulturele haadstęd 2018

Fan 16 oant en mei 18 jannewaris wie in Fryske delegaasje te gast yn Wroclaw, Poalen. Dêr wie it iepeningswykein fan Kulturele Haadstêd 2016. Under oaren deputearre fan Fryslân Sietske Poepjes en wethâlder fan Ljouwert Sjoerd Feitsma diene ynspiraasje op en hiene petearen mei de organisaasje.


Bron provincie Fryslân: https://www.youtube.com/watch?v=i0jHot9Yj3k