Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 februari 2016

Verder oplopend tekort bij spoorprojecten

De fractie van CDA Fryslân stelt vragen over de tekorten voor diverse spoorprojecten. Staatssecretaris Sharon Dijksma meldde vorige week aan de Tweede Kamer dat er sprake is van een substantieel tekort. CDA Fryslân stelt daarom bij monde van statenlid Wendy Haans-Zuidema vragen aan gedeputeerde staten.
 
Historie
Al op Prinsjesdag meldde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tekort van 84 miljoen euro op het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Eind vorig jaar is een nieuwe raming gemaakt waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van een hoger tekort. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Het is Dijksma niet bekend hoe hoog het tekort op dit moment is, maar dat wordt onderzocht. Dit bedrag kan oplopen tot 323 miljoen. Het overgrote deel wordt niet veroorzaakt door kostenoverschrijdingen van projecten, maar komt onder meer doordat een bezuiniging uit het kabinet van Rutte I niet is gehaald.
 
Vragen
De CDA-fractie in Fryslân wil nu weten of Gedeputeerde Staten op de hoogte is van deze tekorten. Hoe is het overleg met het Ministerie over de regionale spoorlijnen en de OV-aanbieders op deze lijnen? Daarnaast wil het CDA ook weten of deze tekorten huidige of toekomstige Friese spoorprojecten bedreigen. Mocht dat het geval zijn, dan wil het CDA graag antwoord op de vraag hoe de kwaliteit van het Friese spoor blijft gehandhaafd. CDA-statenlid Wendy Haans-Zuidema: “Voor CDA Fryslân is het onacceptabel dat er ten koste van verbeteringen aan het Friese spoor wordt bezuinigd. Veiligheid aan en op het spoor en verkorting van reistijden blijven belangrijke thema's voor een goede bereikbaarheid van Fryslân. Zeker richting KH2018 dient het OV optimaal ingericht te zijn.”
 

Meer informatie

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl