Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 maart 2016

Daling instroom HBO voorbode voor kwaliteitsverlies basisonderwijs?

Onlangs is de analyse instroomontwikkeling 2015/2016 naar buiten gebracht. Dit onderzoek is gedaan op basis van trends uit het verleden en de definitieve studentgegevens. In de uitkomsten is geconstateerd dat de instroom in hbo- bachelor- en ad- (associate degree) opleidingen dit studiejaar met 8,6% is gedaald. Deze daling is groot genoeg om naar mogelijke oorzaken te kijken: aankondiging van het leenstelsel, strengere toelatingseisen pabo-opleidingen en terughoudendheid om een opleiding te kiezen als gevolg van toegenomen studiekosten.

Wat betekent deze analyse voor RUG Campus Fryslân?

Fenny Reitsma-Hazelhoff, statenlid van de CDA-fractie, wil graag van gedeputeerde staten weten of deze analyse bij hen bekend is, wat deze cijfers voor de te verwachten instroom van het college van de RUG Campus Fryslân betekenen en of dit (op termijn) gevolgen heeft voor de kwaliteit en schaalgrootte van het basisonderwijs. Ook vraagt Reitsma zich af of gedeputeerde staten van plan is om deze cijfers te betrekken bij verdere invulling en/of toetsing van de resultaten van RUG Campus Fryslân.

Goede in- en doorstroom van groot belang voor Friese Werkgelegenheid
Fenny Reitsma-Hazelhoff vindt de instroom in hbo- bachelor en ad-opleidingen van groot belang voor de Friese economie. Ook de doorstroom van mbo naar hbo-opleidingen of van hbo naar wo-opleidingen is heel belangrijk. Reitsma: “Een goede in- en doorstroom is uiteindelijk heel belangrijk voor de werkgelegenheid in Fryslân. Het is belangrijk om uit te zoeken wat de oorzaak van deze daling is en wat deze daling voor de RUG Campus Fryslân betekent.”
 

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, Statenlid CDA Fryslân, 06-46251360, f.h.reitsma@fryslan.frl.