Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 maart 2016

Krimp en leefbaarheid in Fryslân

Tijdens de Statenvergadering van 23 maart werd het onderwerp ‘krimp en leefbaarheid’ besproken door de politieke partijen. Fryslân kent op dit moment een officieel krimpgebied, te weten Noordoost Fryslân, maar ook in de rest van de provincie spelen vraagstukken als gevolg van bevolkingsdaling. Het CDA pleit voor concrete maatregelen om de leefbaarheid op peil te houden in alle Friese regio’s.

Leefbaarheid
Gedeputeerde Staten (GS) heeft in een beleidsbrief uiteengezet op welke manier zij de leefbaarheid in Fryslân wil waarborgen. Zo zet GS onder andere flink in op de volgende uitgangspunten: (zorg)voorzieningen, digitalisering, het veranderende woningbestand en ook de sociale aspecten voor ouderen. CDA-statenlid Maaike Prins: “De uitgangspunten zoals genoemd in de beleidsbrief komen overeen met het coalitieakkoord van CDA, FNP, SP en VVD. Voor het CDA is de leefbaarheid in Fryslân en in het bijzonder de leefbaarheid op het platteland een belangrijk speerpunt en dat verdient volop de aandacht. Wij pleiten er als CDA dan ook voor om de uitgangspunten concreet te vertalen naar maatregelen, zodat inwoners ook in hun dagelijks leven merken dat de provincie inzet op leefbaarheid.”

 Concretisering
Samen met een groot aantal andere politieke partijen diende het CDA het verzoek in bij GS om voor de zomer te komen met uitvoeringsplannen. Vervolgens kunnen de staten deze plannen beoordelen en vaststellen.
 

Meer informatie:

Maaike Prins, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 51 06 67, m.prins@fryslan.frl