Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
30 maart 2016

CDA Fryslân op bezoek in Feanwâlden bij LTO Fryslân

Zowel de waterschapsfractie als de statenfractie van het Friese CDA hebben het agrarische bedrijf van maatschap Kloosterman-Deinum in Veenwouden bezocht. LTO Fryslân had de beide fracties uitgenodigd om de actualiteiten in de agrarische wereld door te spreken.

Rondleiding

Bij binnenkomst werden de leden van het CDA verwelkomt met een bakje koffie en cake. Daarna nam de heer Deinum de groep mee in een rondleiding over het bedrijf. Er kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, waaronder de weidegang van de koeien, stalsystemen en kalveren die al dan niet bij de ‘moederkoe’ moeten blijven.

 LTO
Na de rondleiding over het bedrijf ging het LTO-bestuur samen met de CDA-fracties in gesprek. Tijdens dit gesprek ging het met name over actualiteiten zoals de veenweidevisie, de overlast van ganzen, het bejagen van predatoren, de verzilting van de buitendijkse gebieden en lichtuitstoot van agrarische ondernemingen. Kortom allemaal onderwerpen waarover de politiek besluiten moet nemen. Deze besluiten kunnen echter zeer ingrijpende gevolgen hebben voor onze inwoners die werkzaam zijn in deze voor Fryslân zo belangrijke sector.


Dhr. Deinum geeft uitleg over zijn bedrijf