Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
31 maart 2016

Het Friese CDA op werkbezoek in het AZC te Burgum

De Statenfractie en de gemeentelijke fracties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben donderdag een bezoek gebracht aan het AZC in Burgum. Doel van dit bezoek was een beeld te krijgen van hoe het er in de praktijk aan toe gaat in een AZC.
 
Gemeentelijke fracties
CDA Fryslân heeft inmiddels de traditie ontwikkeld dat wanneer er een werkbezoek wordt georganiseerd ook de gemeentelijke fracties hierbij worden uitgenodigd. Dit leidt tot intensievere contacten, zodat beleid op provinciaal en gemeentelijke niveau beter op elkaar afgestemd wordt. Met name in Achtkarspelen speelt op dit moment de discussie omtrent vluchtelingenopvang. Tytsjerksteradiel heeft al langer ervaring met dit onderwerp en het is dus goed om van elkaar te weten wat de ervaringen zijn.

 

Verschillende invalshoeken
In eerste instantie werd door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) een rondleiding verzorgd over het AZC waarbij de staten- en raadsleden vragen konden stellen en ook met asielzoekers zelf in gesprek konden gaan. Om het werkbezoek breder te trekken dan alleen het AZC zelf te bezichtigen, waren ook verschillende vertegenwoordigers van de overlegcommissie uitgenodigd. Deze overlegcommissie is in het verleden ingesteld om de direct betrokkenen bij het AZC  in Burgum mee te nemen in de plannen en ervaringen. Vanuit deze overlegcommissie waren onder andere de wijkagent, de raad van kerken, een omwonende, de gemeente Tytsjerksteradiel en vluchtelingenwerk Nederland aanwezig.

 

Samenvattend
Zowel de gemeentelijke fracties alsook de Statenfractie vonden het een zeer aangenaam werkbezoek. Het is volgens de statenleden belangrijk om in de praktijk te horen wat er allemaal speelt rondom de vluchtelingenopvang in Fryslân en welke invloed dat heeft op de inwoners van onze provincie.