Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
30 juni 2005

CDA wil onderdak voor op straat staande asielzoekergezinnen

De CDA Statenfractie Fryslân vindt dat asielzoekergezinnen zonder strafblad niet op straat mogen komen te staan. Het CDA wil daarom, samen met andere Friese CDA-fracties en –besturen, er bij het kabinet en de Tweede Kamerfractie van het CDA op aan te dringen iets te doen aan deze problematiek rondom asielzoekergezinnen.

Ook in Fryslân wachten ongeveer 20 asielzoekerechtparen, zonder strafblad, met hun kinderen op hun laatste kans voor een verblijfsvergunning in Nederland. Hoewel de gezinnen mogen wachten op deze laatste kans, hebben ze geen recht meer op onderdak en staan ze met hun kinderen op straat.

Het CDA vindt dat de provincie Fryslân haar ogen niet mag sluiten voor deze schrijnende gevallen. Samen met de PvdA, Grien Links, FNP en de SP vroeg zij daarom tijdens de statenvergadering op 29 juni aan Gedeputeerde Staten om acties voor op straat staande asielzoekers te steunen. Daarnaast werd Gedeputeerde Staten gevraagd om hierover een brief te sturen naar de Minister en de voorzitter van de Tweede Kamer. 

De CDA Statenfractie wil ook zelf in actie komen. Daarom roept zij gemeenteraadsfracties en afdelingsbesturen van het CDA in Fryslân op, om na het zomerreces gezamenlijk bij het kabinet en de Tweede Kamerfractie van het CDA er op aandringen om maatregelen te nemen voor opvang. Deze maatregelen moeten voorkomen dat er asielzoekergezinnen op straat belanden.
 

Meer informatie: 

Jeanet Dijkema-Reinders, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân (058-2660168).

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *