Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 april 2016

Op safari in het Drents-Friese Wold?

Voor het Nationaal Park Drents-Friese Wold is bij de provincie Drenthe gevraagd om toestemming voor het uitzetten van dam- en edelherten in het park. CDA Fryslân wil graag weten of het Friese college van Gedeputeerde Staten instemt om ook het Friese deel van het Drents-Friese Wold open te stellen voor herten.

Beheers- en inrichtingsplan
In de plannen is aangegeven dat er zo weinig mogelijk zichtbare rasters worden geplaatst en dat er geen permanente rasters voor edelherten komen. Volgens CDA-statenlid Maaike Prins is het echter zo dat herten zich niet houden aan ‘menselijke grenzen’. Het CDA wil dus op voorhand weten wat de gevolgen zijn wanneer edel- en damherten worden toegelaten in het natuurgebied.

Veiligheid en schade
Mocht het college van Fryslân instemmen met bovenstaande plannen dan wil het CDA vooraf weten of er al iets geregeld is, als deze dieren schade aanrichten aan de natuurterreinen of landbouwterreinen. Daarnaast moet ook goed worden bekeken of het gevaar op kan leveren voor het verkeer als herten oversteken.
 

Meer informatie:

Maaike Prins, Statenlid CDA Fryslân, 06 – 1051 0667, m.prins@fryslan.frl  
Fernande Teernstra, Statenlid CDA Fryslân, 06 – 4700 7300, f.teernstra@fryslan.frl