Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 april 2016

CDA vindt Kulturele Haadstêd ook ná 2018 van groot belang

Eind maart heeft de organisatie van KH2018 bekendgemaakt welke projecten uit het bidbook wel en welke niet uitgevoerd worden. Een aantal projecten gaan niet door, voornamelijk door financiële redenen. Voor CDA Fryslân en voor deze Staten is het van belang dat een goede geografische spreiding over de provincie plaatsvindt van projecten. Ook moet er volgens het CDA een ‘legacy’ nagelaten worden, ofwel: dat de inwoners van provincie Fryslân er ná 2018 ook nog iets aan hebben.
 
Legacy

Naar aanleiding van de mondelinge vragen van Statenlid Wim Eilering tijdens de PS-vergadering van 20 april 2016 heeft gedeputeerde Sietske Poepjes aangegeven dat er recent een team van twee personen is aangesteld binnen KH2018, dat zich specifiek met de nalatenschap bezig houdt.
 
Provinciebreed
Ook is in het bidbook gestreefd naar een goed verdeelde bijdrage van de onderscheidende gemeenten. Nu dat deels achterblijft (doordat bepaalde projecten niet doorgaan) is het de vraag of deze gemeenten wel hun bijdrage blijven leveren, ook al is het buiten de boekhouding van KH2018.
 
Bijdrage van alle Friese gemeenten
Het CDA ziet graag dat alle gemeenten bijdragen aan KH2018, zodat dit project zo breed mogelijk in de provincie wordt gedragen en beleefd. Het maakt niet uit of de bijdragen door middel van financiële middelen zijn of door middel van het aanvoeren van eigen projecten onder de noemer KH2018.


 

Meer informatie:

Wim Eilering, Statenlid CDA Fryslân, 06 – 2171 2567, w.eilering@fryslan.frl