Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
2 mei 2016

Zorgelijke stijging aantal doden door verkeersongevallen onder ouderen

In het afgelopen jaar zijn er fors meer ouderen gewond geraakt bij verkeersongevallen in Fryslân. Dit bleek uit recent bekend gemaakte ongevallencijfers over 2015. In 2015 waren 23 van de 33 dodelijke slachtoffers (70%) ouder dan 50 jaar. In 2014 was dit nog 41% en in 2010 bijvoorbeeld nog 37%.

Gezamenlijke vragen CDA en 50PLUS

Gezamenlijk stellen CDA Fryslân en 50PLUS vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) om meer duidelijkheid te krijgen. CDA-Statenlid Wendy Zuidema-Haans: “Het totaal aantal dodelijke slachtoffers is helaas gestegen naar het peil van voor 2010. Na jaren van investeren in verkeersveilige wegen en gedragsbeïnvloeding, is te hopen dat dit een tijdelijke dip in de cijfers is. Achter elk cijfer zitten persoonlijke drama's, die we natuurlijk zo veel mogelijk proberen te voorkomen.”

Proef MCL
De beide politieke partijen vragen GS nu of het bekend is of er ongevallenanalyses gemaakt zijn. En welke resultaten en eventuele actiepunten daaruit voortvloeien. Allemaal ter verbetering van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers in Fryslân. Op dit moment loopt er volgens de Statenleden Jan Waterlander (50PLUS) en Wendy Zuidema-Haans (CDA) een proef m.b.t. de ongevallenregistratie in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Provinciale Staten heeft hierover echter nog geen terugkoppeling gehad. Een stijgend dodenaantal onder ouderen doet vermoeden dat er ook een stijging in de andere ongevallen zal zijn. Als dat vermoeden juist is, zijn wellicht tussentijdse maatregelen nodig.

Gedragsbeïnvloeding
Zowel het CDA alsook 50PLUS zijn van mening dat een goedwerkend systeem van ongevallenregistratie noodzakelijk is om verbanden te kunnen onderzoeken tussen oorzaak én gevolg. En om op basis daarvan de juiste maatregelen te kunnen treffen, zowel in de infrastructuur als in gedragsbeïnvloeding of eventueel regelgeving/beleidsaanpassing.
 

Meer informatie

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl