Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 mei 2016

CDA Fryslân en CDA Dantumadiel “it fjild yn”

Op uitnodiging van het vogelringstation ’Menork’ brachten de fracties van CDA Fryslân en CDA Dantumadiel een bezoek aan Readstjerk. Willem Bil wilde de fractie graag bijpraten over alles wat er speelt op het gebied van weidevogels: kansen en bedreigingen, bescherming en predatie. 

 Veldbezoek
Anders dan bij andere werkbezoeken gingen de politici mee het veld in, om zelf te ervaren in welke leefomgeving de weidevogel het beste gedijt. Vooral de stilte, tussen de uitleg van Willem Bil door, viel sommige statenleden op. Tijdens het lopen door de weilanden kregen de staten- en raadsleden uitleg over de stand van de weidevogels en de oorzaken waardoor het aantal weidevogels afneemt. Volgens het vogelringstation zou meer diversiteit in het landschap wenselijk zijn, zodat vooral de jonge vogels genoeg eten en beschutting hebben.

Rondetafelgesprek
Na afloop van het werkbezoek werd de CDA-fractie uitgenodigd om bij ex-veehouder Tseard van der Kooi in Readstjerk na te praten en te discussiëren over de rol van politiek, boeren en  natuurbeschermers. De belangrijkste conclusie uit dat gesprek is volgens CDA-statenlid Maaike Prins dat boeren, politiek en natuurbeschermers niet tegenover elkaar moeten blijven staan, maar met elkaar in gesprek moeten blijven en zoeken naar een goede balans tussen natuur en agrarisch gebruik. 


Staten- en raadsleden krijgen uitleg van Tseard van der Kooi en Willem Bil in Readstjerk