Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 mei 2016

Bochtverruiming Franeker: liever gister dan vandaag

Een besteding van 9 miljoen euro, een grote impact op de omgeving, grote gevolgen voor het bedrijf Levo en positief voor de grote schepen. Het CDA vindt dat er best het één en ander over het onderwerp bochtverruiming Franeker gezegd mag worden.
 
Bochtverruiming Franeker
Het project kan wat CDA betreft snel uitgevoerd worden. CDA-statenlid Wendy Zuidema-Haans: “Zowel voor de schepen (doorstroming) als voor veiligheid en economische versterking van Franeker, maar ook voor duidelijkheid richting Levo is een snelle uitvoering noodzakelijk.” De ingreep bochtverruiming Franeker staat niet op zichzelf, maar het is een maatregel in de totale aanpak van het Van Harinxmakanaal (VHK). De ambitie is om het gehele VHK geschikt te maken voor klasse V schepen en staat het CDA zeker achter.

Totaalvisie kanaal
Het CDA heeft wel zorgen wanneer het gaat over het totaal beschikbare bedrag voor de aanpak van het VHK. Zijn er bijvoorbeeld nog wel voldoende middelen voor de spoorbrug over het VHK? De spoorbrug is belangrijk voor het treinverkeer tussen Leeuwarden en Zwolle. Wij pleiten dan ook om zo snel mogelijk de totaalvisie op het kanaal te krijgen, zodat we ons niet alleen richten op het specifieke knelpunt in Franeker, maar een goed beeld krijgen van het gehele kanaal.

Samenwerking
Op dit moment krijgen wij als fractie positieve signalen van Levo, Schuttevaer (beroepsvereniging binnenvaart), de gemeente en provincie binnen over de samenwerking. We gaan er als CDA vanuit dat dit ook zo blijft bij de verdere voorbereiding en de realisatie van de bochtverruiming.
 
Kortom: wij staan als CDA Fryslân volledig achter dit plan!
 

Meer informatie

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl