Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 juni 2016

Fryslân klaar voor energieneutrale infrastructuur?

Vorige week heeft het Kabinet bekendgemaakt de infrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat energieneutraal te willen laten draaien. Het CDA wil graag weten of Fryslân ook van plan is om bij deze ambitie aan te sluiten. Op woensdag 29 juni behandelen de staten het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma van de wegen in Fryslân. Daarnaast behandelen de staten in september het onderhoudsbeleidskader voor wegen en waarbij ook een link ligt met de verduurzaming van infrastructuur. Het CDA wil onder andere weten welke gevolgen de plannen van het Kabinet hebben voor de wegen zelf en het onderhoud daarvan in Fryslân.

Veiligheid en duurzaamheid
CDA statenlid Wendy Zuidema-Haans is duidelijk: “De infrastructuur energieneutraal te laten draaien is een goede ambitie. Het zou mooi zijn als we deze ambitie ook gelijk meenemen in de vergadering van 29 juni. Dan hebben we het over de veiligheid van de wegen. In september praten we dan vervolgens over het onderhoud van diezelfde wegen. Door nu al het accent te leggen op de verduurzaming van wegen kun je meerdere vliegen in één klap slaan. Je koppelt verduurzaming en veiligheid aan de infrastructuur in Fryslân.”

 Ambitie provincie
De CDA fractie wil van Gedeputeerde Staten weten of er afspraken zijn gemaakt met het Rijk omtrent de verduurzaming van de infrastructuur van Fryslân. Daarnaast wil het CDA ook weten wat de ambities voor de provincie Fryslân op de provinciale infrastructuur is en of verduurzaming daar ook een belangrijke rol in speelt.
 

Meer informatie

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl