Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
17 juni 2016

Sluis en brug in dijk topprioriteit

CDA Fryslân is vorig jaar de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten ingegaan met drie thema’s: Wurkje, Wenje en Wille. In het afgelopen jaar hebben we van alle drie werk gemaakt. Over het eerste jaar na de verkiezingen zijn wij tevreden. De Universiteit, Campus Leeuwarden, staat in de steigers en de plannen voor de uitrol van glasvezel in heel Fryslân zijn gelanceerd. De lijn voor het economisch beleid voor de komende jaren is uitgezet en de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting zijn verlaagd.
 
De voorbereidingen voor een drastische opknapbeurt van de Afsluitdijk zijn al in een vergevorderd stadium. Hoewel wij het ons niet altijd realiseren, is de Afsluitdijk een echte trekpleister voor toeristen, een waar icoon. Het is belangrijk om deze toeristische positie te verstevigen en zo meer toeristen naar Fryslân te trekken.
Als CDA vinden wij het minstens zo belangrijk dat de opknapbeurt van de Afsluitdijk flink wat  werkgelegenheid biedt. Onze verkiezingsslogan was #oantwurk en we voegen nu de daad bij het woord. De Afsluitdijk wordt fors gerenoveerd en voor ons is van belang dat de lokale bedrijven en inwoners uit Fryslân daarvan meeprofiteren.
 
Voor ons is een nieuwe Afsluitdijk een Afsluitdijk met een nieuwe brede sluis bij Kornwerderzand. Een brede sluis is namelijk van belang voor de werkgelegenheid, voor nu en in de toekomst. De afmetingen van de huidige sluis zijn niet meer van deze tijd. Boten worden steeds groter en voor de scheepswerven aan de Friese IJsselmeerkust, Kampen en Lelystad is een nieuwe, grotere sluis een must. Met de realisatie van deze grotere sluis  kunnen zij dóór met ontwikkelen, bouwen en renoveren van jachten en schepen. Belangrijke en mooie werkgelegenheid waar wij als CDA trots op zijn. Het zijn met name innovatieve familiebedrijven die wij graag kansen geven om zich door te ontwikkelen op de plekken waar zij historisch geworteld zijn.
 
Zoals eerder gezegd was De Afsluitdijk de laatste tijd veel in de media, met name in relatie tot de plannen met kunst op de Afsluitdijk. En natuurlijk vanwege de overlast door de technische storingen aan de brug bij Kornwerderzand. Voor het CDA is een vlotte doorstroming van het verkeer over de Afsluitdijk een speerpunt voor de komende periode, net als de nieuwe, verbrede sluis.
 
Kunst vinden we prachtig, een brede sluis en goed functionerende bruggen zijn noodzakelijk. Dat is goed voor de werkgelegenheid en ook voor het aantrekken van meer toeristen op de Afsluitdijk en dus ook in Fryslân.
Het nieuwe bezoekerscentrum bij Kornwerderzand wordt gerealiseerd bij het hart van de nieuwe sluis en de vismigratierivier, ook een belangrijke toeristische trekpleister.
 
Wij zullen bij de kadernota (plannen provincie Fryslân voor 2017) aandacht vragen voor investeringen in de brede sluis en het college bevragen naar de voortgang en de acties die worden ondernomen om de sluis ook daadwerkelijk te verbreden. Het is prima dat Fryslân zich mondiaal presenteert met de Afsluitdijk, maar het allerbelangrijkste voor ons is dat de Afsluitdijk functioneert. Het verbreden van de sluizen en een einde aan de verkeersvertragingen zijn voor ons de echte topprioriteiten. Al het andere is bijzaak. 
 
Met de nieuwe Universiteit in Leeuwarden, de plannen om de economie verder te stimuleren, de nieuwe plannen voor glasvezel in heel Fryslân en de forse aanpak van de Afsluitdijk kunnen we één ding concluderen: “It bart yn Fryslân” de komende periode!
 

Meer informatie

Johan Tjalsma, Statenlid CDA Fryslân, 06-14549224, j.tjalsma@fryslan.frl
Maaike Prins, Statenlid CDA Fryslân, 06-10510667, m.prins@fryslan.frl