Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
22 juni 2016

It bart yn Fryslân!

Vandaag kwam de Kadernota in de Provinciale Statenvergadering aan bod. In de Kadernota worden de plannen voor komend jaar (2017) besproken.
 
CDA Fryslân is vorig jaar de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten ingegaan met drie thema’s: Wurkje, Wenje en Wille. In het afgelopen jaar hebben we van alle drie de thema’s werk gemaakt. Over het eerste jaar na de verkiezingen zijn wij heel tevreden. De volgende punten kwamen onder andere naar voren in Johan Tjalsma zijn bijdrage:
 
  1. De universiteit – Campus Leeuwarden – staat in de steigers. In mei komt er meer duidelijkheid over inschrijvingen van het aantal studenten en de mogelijke locatie.
  2. Er zijn nieuwe plannen voor de uitrol van glasvezel in heel Fryslân.
  3. De opknapbeurt van de Afsluitdijk zorgt ervoor dat de positie als toeristische trekpleister verstevigd wordt. Ook is voor ons van belang dat de lokale bedrijven en inwoners uit Fryslân daarvan meeprofiteren en er meer werkgelegenheid komt. Onze verkiezingsslogan was immers #oantwurk. De brede sluis bij Kornwederzand is heel belangrijk voor meer werkgelegenheid en de economie. Boten worden steeds groter en voor de scheepswerven aan de Friese IJsselmeerkust, maar ook Kampen en Lelystad, is een nieuwe, grotere sluis een must. Met de realisatie van deze grotere sluis kunnen zij dóór met ontwikkelen, bouwen en renoveren van jachten en schepen.
  4. Komend jaar is the year before KH2018. De voorbereidingen zijn in volle gang, de initiatieven krijgen richting en kunnen overgaan tot realisatie. De gemeenten doen hun invulling anders dan in het bidbook was voorgesteld, ze brengen nu hun jaarlijkse projecten in. Het voordeel daarvan is dat die jaarlijkse projecten ook in de jaren daarna worden georganiseerd en we de versterking van KH2018 in de jaren daarna kunnen merken, de zogenoemde legacy.
  5. De lijn voor het economisch beleid voor de komende jaren is uitgezet en de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting zijn verlaagd. Het is goed dat de Friese belastingen zijn verlaagd voor de koopkracht van de Friese burger. Wij zien graag op termijn de belastingen blijvend lager. 

Kortom: met de nieuwe universiteit in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018, de plannen om de economie verder te stimuleren, de nieuwe plannen voor glasvezel in heel Fryslân en de forse aanpak van de Afsluitdijk kunnen we één ding concluderen: “It bart yn Fryslân” de komende periode.