Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 juni 2016

Breedband is een nutsvoorziening en geen luxe

Het CDA hecht al jaren aan snel breedband in heel Fryslân. Voor het CDA is dit een belangrijke nutsvoorziening. Voor (agrarische) bedrijvigheid, onderwijs, zorgvoorzieningen en inwoners is snel internet een must en absoluut geen luxe.
 
Aanpassing GS
De vorige opzet bleek niet goed aan te sluiten bij de mogelijkheden in de markt. Het is daarom goed dat Gedeputeerde Staten (GS) met een aanpassing durft te komen. Dat we ons richten op 95% van de witte gebieden is wat het CDA betreft een prima scope. De grijze gebieden worden bijna helemaal bediend door de markt.
 
Maatwerk is belangrijk
Het is van belang dat in dit dossier het principe van maatwerk goed in het oog wordt houden. Er zijn verschillende technieken snel internet aan te leggen, maar dat kan niet overal op dezelfde manier. Er is niet altijd één juiste uniforme oplossing.
  
Snel internet voor iedereen
Dat de provincie in de digitale infrastructuur een rol gaat vervullen is voor ons prima en duidelijk. De markt pakt het niet op, maar het CDA vindt het van groot belang dat iedereen gebruik kan maken van deze snel internet. De twee verschillende sporen (participeren in een bestaand bedrijf of samenwerken in een privaat-publiekelijk bedrijf) zijn helder uiteen gezet, ondanks de vele juridische en technische haken en ogen. Het revolverende karakter blijft voor het CDA van belang.
 

Meer informatie:

Fernande Teernstra, Statenlid CDA Fryslân, (06) 47 00 73 00, f.teernstra@fryslan.frl