Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 juni 2016

Toerisme moet je doen!

Vandaag is tijdens de Provinciale Statenvergadering is de beleidsbrief 'Gastvrijheidseconomie' behandeld en vastgesteld. Toerisme is belangrijk voor de Friese economie, maar minstens zo belangrijk om bestaande voorzieningen op peil te brengen en te houden. Die voorzieningen zijn van levensbelang voor de leefbaarheid en de recreatiemogelijkheid voor de eigen inwoners van Fryslân.

Het college zet in op nieuw denken. Denken in nieuwe doelgroepen, nieuwe communicatie en nieuwe verantwoordelijkheden. Zo wordt meer gekeken naar de behoefte van de toerist en zal de provincie slechts een beperkte rol spelen in regiomarketing. Dat wordt overgelaten aan de regio’s zelf en de ondernemers. Regio’s kunnen hun eigen regie voeren. Bij delen van de oppositie bestond de indruk dat regio’s en ondernemers volledig werden losgelaten, maar dat is natuurlijk niet zo. Samenwerking is en blijft nodig maar wel vanuit de duidelijkheid dat gespreide verantwoordelijkheid de basis is. Ieder heeft zijn eigen taken en eigen regie om in te brengen in samenwerking. Mooi CDA.
 

Meer informatie:

Wim Eilering, Statenlid CDA Fryslân, 06 – 2171 2567, w.eilering@fryslan.frl.