Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
6 september 2016

Aandacht voor aquaduct bij Skarster Rien

Op 31 mei jl. verscheen het bericht dat de CDA-, FNP- en VVD-fracties van gemeente De Fryske Marren willen dat de Tweede Kamer opnieuw naar het aquaduct in de A6 bij Skarster Rien gaat kijken.
 
Knelpunt
In aanvulling op het bericht van de gemeentelijke fracties willen nu ook de provinciale fracties van CDA, FNP en VVD aandacht vragen voor het aquaduct bij Skarster Rien. De provinciale fracties zien de brug over het kanaal bij Skarster Rien nog steeds als een knelpunt in het hoofdwegennet in Fryslân. De fracties dringen er bij gedeputeerde Sietske Poepjes aan om dit knelpunt mee te nemen in het overleg met haar collega's in Den Haag. Ook willen de statenfracties vervolgens geïnformeerd worden over de voortgang van besprekingen in Den Haag.


 
Gemeente De Fryske Marren
De gemeentelijke fracties willen dat er bij provincie wordt aangeven dat het aquaduct dé oplossing is voor een verbetering in de doorstroming en verkeersveiligheid en dat een aquaduct in een eerder stadium ook is toegezegd door de regering. De burg over de Skarster Rien is na verloop van tijd aan vervanging toe en dat zal de nodige kosten met zich meebrengen.

Reactie gedeputeerde Poepjes
Op dinsdag 5 september hebben we de volgende reactie ontvangen: "We binne min te sprekken oer de resinte stremmingen yn de brêge oer de Skarster Rien. It is saak dat dit probleem sa gau as mooglik oanpakt wurdt. De stremmingen jouwe oanlieding om sa gau as mooglik yn petear mei minister Schultz van Haegen fan Ynfrastruktuer. We moatte der fan op oan kinne dat de brêgen goed wurkje; it soe moai wêze as Rykswettersteat it akwadukt tagelyk oppakke kin mei de oanlis fan it knooppunt.

Sa gau as der ûntwikkelingen binne sille wy de Steaten hjir fan op de hichte bringe. Yn de reguliere bestjoersrapportages sille we ferslach dwaan fan de stân fan saken."

 

Meer informatie:

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl