Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
5 september 2016

Lân fan Taal los met Taalkonvenant

Vrijdag 2 september ondertekenden de grotere Friese taalinstanties het Taalkonvenant. Het convenant is een meerjarige samenwerkingsrichting om het Fries en de meertaligheid van de provincie op de kaart te zetten. Lân fan Taal - het taalprogramma van provincie Fryslân als onderdeel van Kulturele Haadstêd 2018 - is deze dag écht begonnen.

Afûk, Fryske Akademy, Tresoar, Rijksuniversiteit Groningen, Historisch Centrum Leeuwarden, Omrop Fryslân en Tryater tekenden voor de gezamenlijke inzet voor Lân fan Taal, dat de bezoeker en de Fries in 2018 én daarna de taaldiversiteit van Fryslân laat ondervinden. Een belangrijk aspect in het culturele jaar. Leeuwarden-Fryslân 2018 en provincie Fryslân hebben daarom ook hun handtekening gezet.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: ‘2018 moat in feest foar eltsenien tróch eltsenien wurde; sa mei-inoar de gearwurking op dit mêd oangean is tige wichtich. Lân fan Taal wurdt in wiidweidich programma. Alle partijen nimme harren eigen eftergrûn, kunde en ynset mei: hiel sterk.’

De taalinstanties werken aan uiteenlopende projecten voor 2018. Zo wordt in de Leeuwarder Prinsentuin een taalpaviljoen gerealiseerd en zal de zogenaamde Taalkaravaan door de provincie trekken. Er komt een tv-reeks over taalbeleving door Friezen om utens. Vanaf februari wordt gebouwd aan de Taalekspo in Leeuwarden, hét belevingscentrum voor taal in Europa, dat ook na 2018 blijft bestaan.

Tosta festival
De ondertekening vond plaats vlak voor de start van het Tosta festival, tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Het internationale Tosta, over taaldiversiteit en meer, is onderdeel van Lân fan Taal. Het festival, met muziek, workshops en streekproducten is tot en met zondag te ervaren op de Markt te Dokkum.

Bron: website provincie Fryslân.