Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 september 2016

Meer paaltjes plat met nieuwe fietsplannen!

Fietspaaltjes, hobbels, hekjes bij versmallingen, ze leiden tot een substantiële hoeveelheid eenzijdige ongevallen bij fietsers. Het Rijk heeft in 2013 de gemeentes gevraagd plannen te maken om de fietsveiligheid te verbeteren. Vrijdag 2 september jl. stond er een bericht in de Leeuwarder Courant dat de aanpak van gemeentes om fietsveiligheid te verbeteren of maatregelen te treffen achterblijft. Ruim de helft van de gemeentes heeft volgens de Fietsersbond nog geen plan.
 


Regierol Provincie
De provincie heeft een regierol als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie. En een controlerende rol als het gaat om het maken van en uitvoeren van verkeersplannen. “Het kan toch niet zo zijn dat er in 3 jaar tijd nog gemeentes zijn die geen plannen gemaakt hebben om de fietsveiligheid te verbeteren? Wat is er aan de hand? Krijgt het onderwerp wel voldoende aandacht op lokaal niveau? Het gaat om de dagelijkse veiligheid in het verkeer.”  Voor CDA Statenlid Wendy Zuidema-Haans reden genoeg om aan gedeputeerde Poepjes vragen over dit onderwerp te stellen.

Vergevingsgezinde fietspaden
In de september-editie van het tijdschrift Fietsverkeer van het Fietsberaad en CROW staat een artikel over Vergevingsgezinde fietspaden. Hierin zijn de resultaten weergegeven van het project ‘het vergevingsgezinde fietspad’ waarover binnenkort een CROW-publicatie verschijnt. In het artikel is te lezen dat 12% van de eenzijdige fietsongevallen veroorzaakt wordt door ‘botsingen tegen paaltjes en bij wegversmallingen’, en nog eens 10% door ‘hobbels, kuilen en voorwerpen op de weg’. Daar lijken toch, met relatief eenvoudige maatregelen, grote kansen te liggen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het CDA hoopt met de vragen de aandacht en prioriteit voor fietsveiligheid te vergroten.
 

Meer informatie:

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl.