Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 september 2016

Fryslân draagt bij aan doorzetten economische groei

Koopkrachtverbetering, minder werklozen en een gezond perspectief voor het bedrijfsleven; het zijn de belangrijkste geluiden uit de Troonrede. Fryslân draagt bij aan dat economisch herstel. Door te investeren in de Friese economie en door innovatie te stimuleren.

Gedeputeerde Sander de Rouwe over de Miljoenennota: “De economische vooruitgang van Nederland is hoopvol. Het is zaak om ervoor te zorgen dat ook Fryslân goed meeprofiteert van dat herstel. Om de noodzakelijke verduurzaming van Nederland te bevorderen zet Fryslân zich verder in voor de circulaire economie. “

Vorig jaar nog noemde de Koning de Afsluitdijk een project dat de goede internationale reputatie en positie van onze watersector verstevigt en een bijdrage levert aan onze toekomstige energievoorziening. De Rouwe: “De timing was perfect voor de sluis bij de Afsluitdijk.”

Hiernaast dringt het bedrijfsleven in een brede regio rond het IJsselmeer aan op verbreding van sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Realisatie van dit project geeft meer en grotere mogelijkheden voor werven, vervoerders en verladers, draagt bij aan de transitie van wegvervoer naar vervoer over water en herstelt oude Hanzeroutes. Fryslân heeft hiervoor onlangs samen met de regio een financiële onderbouwing bij de minister ingediend.

Fryslân is ingenomen met de € 10 miljoen extra voor de cultuursector in Noord-Nederland. De gezamenlijke noordelijke inzet, door provincies en grote steden, werpt zijn vruchten af. Met de extra financiële ruimte is het mogelijk het brede cultuur- en festivalaanbod te behouden.

Fryslân is met alle topsportvoorzieningen in Heerenveen hofleverancier voor Nederlandse topsporters die topprestaties leveren op de grote toernooien. Denk aan Sanne Wevers, Epke Zonderland, Sven Kramer en Ireen Wüst. Allemaal hebben ze hun basis in Heerenveen. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) speelt daarin een cruciale rol. Alleen met het CTO kunnen we topsporters blijven afleveren die ons land telkens weer trots maken met wereldprestaties.

Bron: website provincie Fryslân.