Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 september 2016

CDA wil kans voor lokale initiatieven

Over 17 jaar is de aardgasvoorraad uitgeput (aldus het CBS). Tenminste, als we op het huidige tempo doorgaan met het winnen van aardgas uit eigen bodem. De komende jaren is het dus zaak om te schakelen naar andere vormen van energie, die niet eindig is en niet vervuilt. Deze omschakeling wordt de energietransitie genoemd. Helaas is nog lang niet iedereen overtuigd van de noodzaak hiervan.
 
Beleidsbrief duurzame energie
Vandaag is in de PS vergadering de beleidsbrief duurzame energie besproken. Het einddoel is helder: in 2050 fossielvrij en met een extra ambitie voor de provincie zelf. Samenwerken met gemeenten, brancheverenigingen, bedrijven, etc. is van groot belang. En daarnaast: stimuleren, informeren, initiëren, aanjagen en in de meeste brede zin, draagvlak creëren. En bij draagvlak gaat het om bewustwording en dan vervolgens “we gaan het doen”. We gaan energie besparen, we gaan energie opwekken. Alleen, of samen.
 
Samenwerken
Het goede nieuws is dat in Fryslân dat ‘samen’ al heel veel gebeurt. Woningbouwcorporaties verduurzamen hun woningvoorraad. De vereniging Circulair Fryslân is zeer actief. Er zijn vele duurzame dorpen, meer dan in andere provincies. Er zijn lokale energie-initiatieven in wijken en dorpen. Sommigen al gerealiseerd, anderen al in een vergevorderd stadium. Maar, zij lopen soms bijna letterlijk tegen een landelijke subsidiemuur op. De praktijk is dat subsidies voor kleinschalige zonneparken worden opgeslokt door grootschalige windparken.
 
Krachtige lobby
“Het CDA vindt dat er een krachtige lobby moet komen richting Den Haag, om eens echt te kijken hoe er versneld een subsidie of een regeling voor lokale initiatieven gerealiseerd kan worden. Laagdrempelig.” aldus Statenlid José Vroonland. José hoort graag van de gedeputeerde hoe hij daar tegen aankijkt en of hij met een koffer vol Friese initiatieven wil afreizen naar Den Haag. Hierover heeft het CDA een motie ingediend.
 
Rentmeesterschap
Als CDA hechten wij veel waarde aan het rentmeesterschap. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat we als mensen goed zorgen voor de wereld om ons heen. Voor nu, maar ook voor in de toekomst, voor de generaties die na ons komen. Dat betekent simpelweg dat wij met z'n allen hard aan de slag moeten met de energietransitie. #oantwurk

Voor meer informatie kan je terecht bij José Vroonland (06 1145 1713 of j.vroonland@fryslan.frl).