Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 oktober 2016

Themamaand oktober: Water bepaalt de toekomst

Oktober is bij de Statenfractie CDA Fryslân uitgeroepen tot de maand van het water. Statenlid José Vroonland en 1e opvolger/commissielid Anne Schelhaas willen deze maand als springplank gebruiken om met veel verschillende mensen te discussiëren over hoe wij in Fryslân met water omgaan.
 
Achtergrond
Het leven op aarde kan niet zonder water. Alle levende wezens bestaan voor een groot deel uit water. Voor ons, in Nederland, in onze provincie Fryslân, is water een gegeven. Je denkt er niet over na, het water is er. Je draait gewoon de kraan open. Er valt ook voldoende regen. We hebben sloten, waterlopen en meren. Fryslân is een waterrijke provincie.


 
Toch krijgen ook wij steeds meer problemen met water. Door veranderingen in het klimaat hebben we steeds vaker te maken met clusterbuien. Deze buien veroorzaken in korte tijd wateroverlast. Daarnaast worden de zomers droger. We zien een stijging van de zeespiegel en kwel, inklinking van de bodem, verzilting, veranderend landschap, structureel wateroverlast in woonwijken, oplopende kosten waterbeheer en ondergrondse waterstromen.
 
Al eeuwenlang proberen wij het water te ‘temmen’, te beheersen. Inpolderingen, dijken, waterwerken moeten het water in de juiste banen leiden. Alle functies in het landschap moeten kunnen blijven bestaan; wonen, landbouw, industrie, recreëren en natuur. We zoeken steeds oplossingen om dit voor elkaar te krijgen:
  • Waterpeilen verhogen
  • In het veenweidegebied maatwerk per peilgebied
  • Land met opzet onder water zetten, sloten verbreden
  • Zilte landbouw ontwikkelen
  • Deltaprogramma 2015 ontwikkeld
  • Water gebruiken als een alternatieve energiebron en als bron voor diverse onderzoeken.
 
Actieplan
Maar hoe lang denken wij zo door te kunnen gaan? Wachten we tot het water zelf de toekomst van onze provincie bepaalt, of bewegen wij mee met het water? En, niet onbelangrijk, wat zijn de gevolgen van onze keuzes en wat mag het kosten?
 
José en Anne hebben niet de illusie dat ze eind oktober alle wijsheid in pacht hebben en antwoord kunnen geven op alle vragen, maar het zal in ieder geval een mooie maand geweest zijn met mooie gesprekken. En na oktober?
  • Voorjaar 2017: een bijeenkomst met organisaties uit o.a. de sectoren Natuur, Landbouw & Woningbouw.
  • Najaar 2017: een bijeenkomst voor alle Friese CDA leden, i.s.m. de Bestuurdersvereniging.
  • Begin 2018: een bijeenkomst met alle Friese CDA geledingen om keuzes te maken en zo input te leveren voor het verkiezingsprogramma 2019-2023.
 
Werk aan de winkel dus!
 

Meer informatie:

José Vroonland, Statenlid CDA Fryslân, (06) 1145 1713, j.vroonland@fryslan.frl
Anne Schelhaas, 1e opvolger/commissielid CDA Fryslân, (06) 5369 4794, a.schelhaas@fryslan.frl