Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
17 oktober 2016

Circulaire economie Noorden krijgt boost

BRUSSEL - Door nauw samen te werken gaan de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen de circulaire economie versnellen. De circulaire economie zorgt voor duurzaam gebruik van grondstoffen, energiearme productie en hergebruik van afval.

Boost in Noorden
De vereniging Circulair Friesland bracht voor de provincie Fryslân al in kaart hoe de grondstofstromen lopen en waar circulaire kansen liggen. In Brussel, tijdens de European Week of Cities and Regions, maken de gedeputeerden Stelpstra, De Rouwe en Brouns bekend dat er ook een dergelijke analyse op noordelijke schaal komt. Daarmee krijgt de circulaire economie in Noord-Nederland een behoorlijke boost.

Koploperspositie
Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân: “Met deze analyse worden de kansen in Noord Nederland optimaal benut. Het MKB kan hier zo op inspringen en meedoen. En dan kunnen we onze koploperspositie behouden. Dat is ook nog eens heel goed voor het aantal banen in de circulaire economie. We maken dit juist in Brussel bekend om ook onze aanvraag voor de Innovation Deal kracht bij te zetten!”

Innovation Deal
De Innovation Deal is een afspraak met de Europese Commissie waarmee juridische barrières bij de ontwikkeling van de circulaire economie sneller kunnen worden aangepakt. Over enkele maanden beslist de Europese Commissie of ze met Noord-Nederland een dergelijke deal wil aangaan.

Kansen Circulair Friesland
Ondertussen is het proces voor de noordelijke grondstofanalyse op stoom geraakt. “Deze analyse heeft voor de bedrijven in Circulair Friesland de kansen manifest gemaakt’’, zegt directeur John Vernooij van afvalverwerker Omrin. “Hierdoor kunnen investeringen worden voorbereid en onverwachte innovaties versneld worden doorgevoerd.’’

Verbinding duurzame energie
Circulaire economie is heel goed te verbinden met duurzaam energiegebruik, ervaart de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Zo heeft het energietransitiepark in Wijster ruimte voor warmtevragende bedrijvigheid. De restwarmte van de afvalverbranders van Attero gaat via een warmteleiding naar het omliggende terrein. Wat het ene bedrijf kwijt moet, kan voor de ander een waardevolle basis zijn."

Vergroening van de chemie
Gedeputeerde Patrick Brouns vult aan: "In Groningen wordt een stevige inzet gepleegd op de vergroening van de chemie, waarbij de combinatie en integratie met de ketens agro en energie een belangrijke rol spelen: We Change the nature of chemistry. De circulaire economie biedt in het noorden enorme kansen voor integratie van ketens, verduurzaming en economische ontwikkeling."

Bron: website Provincie Fryslân.