Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 oktober 2016

Voor een toekomstbestendig & duurzaam OV

Fryslân heeft een forse ambitie wat betreft de energieneutraliteit. Ook in interprovinciaal verband (IPO) heeft Fryslân zich verbonden aan de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast moet de CO2-uitstoot met 90% gereduceerd zijn. Omdat het openbaar vervoer onder de concessieverlening van de provincie valt, is het niet meer dan logisch dat we nu zeer alert zijn.
 
CDA Statenlid Teus Dorrepaal: “We moeten ons niet alleen afhankelijk van de aanbieders opstellen, maar we moeten hierin ook een agenda zettende rol vervullen! Het is voor Provinciale Staten onoverzichtelijk welke initiatieven er overal zijn, wat de toekomst heeft, wat haalbaar is en wanneer dat is (ook financieel).”


 
Inhoudelijk debat

Om helderheid te verschaffen in deze hele materie wil het CDA in 2017 een inhoudelijk debat over de duurzaamheid van het openbaar vervoer, aan de hand van een visierapport/-plan van Gedeputeerde Staten. Hiertoe heeft Dorrepaal, samen met FNP, SP, VVD, GL, D66, PvdA en ChristenUnie een motie ingediend.
 
Het CDA vindt dat er nadrukkelijk beoordeeld moet gaan worden of, in welke mate en op welke manier de aanbieders open staan voor innovaties op het gebied van duurzaamheid. Sterker nog: zij zullen moeten aangeven op welke wijze ze daarin een initiërende rol willen en zullen vervullen. Wij vinden het zeer belangrijk om dit overleg en de beoordeling te laten plaatsvinden door deskundigen op dit gebied.
 
Enkele initiatieven
  • Gedeeltelijke elektrificatie van treinen: erg aantrekkelijk en haalbaar. De vraag is of Gedeputeerde Staten bereid is om een proef te doen met dit alternatief, al dan niet in samenwerking met andere provincies.
  • Gehele elektrificering: uit een rapport Recardo Rail blijkt dat de investeringsbedragen voor Friesland veel hoger zouden uitvallen door al onze bruggen en viaducten.
  • Waterstof: in Duitsland staat dit initiatief nog in de kinderschoenen. Nadeel is dat je om waterstof te kunnen winnen ook weer energie nodig hebt. Dat gebeurt, voor waar het de bussen betreft, met aardgas. Maar dat is ook weer fossiele brandstof. Waterstof moet dus wel middels bijvoorbeeld windenergie gewonnen worden.
 

Meer informatie:

Teus Dorrepaal, Statenlid CDA Fryslân, (06) 20 69 67 74, t.dorrepaal@fryslan.frl.