Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 november 2016

Feest bij kruispunt Winsum

Met bloembollen, de Winsumer Blierbekjes en een bankje voor het dorp vierden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bram Bonnema donderdag 10 november dat het nieuwe kruispunt bij Winsum klaar is. Om het kruispunt veiliger te maken, legde de provincie Fryslân op- en afritten aan die aansluiten op rotondes bovenop het viaduct. Daarnaast kreeg het dorp een nieuwe carpoolplaats en nieuwe bushaltes.

“Mei de oanpassings fan it krúspunt is de N359 wer in stik feiliger wurden”, vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. Poepjes: “En de ynwenners fan Winsum kinne troch de komst fan de nije bushaltes no tichterby it doarp op de bus stappe. De kommende jierren wurket de provinsje fjirder oan in feiligere N359. Sa wurkje wy op dit stuit by Hilaard oan in autotunnel.”

Opening
Tijdens de feestelijke opening plaatste Sietske Poepjes samen met Bram Bonnema een bankje vlakbij de carpoolplaats. Het bankje moest eerder weggehaald worden in verband met de werkzaamheden. Dorpsbelang gaf het bankje een opknapbeurt, zodat bewoners van het dorp weer een plek hebben om samen te komen. Om de omgeving rondom het bankje op te vrolijken, plantten kinderen van OBS it Bynt in Winsum de grond in met bloembollen. Zodra de bloemen beginnen te groeien, is daarin het wapen van Winsum te zien.

Aanpak N359
De provincie Fryslân pakt de weg tussen Bolsward en Leeuwarden (N359) aan om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Zuidwest-Fryslân te verbeteren. Op deze weg, waar het verkeer 100 kilometer per uur mag rijden, zou het verkeer elkaar niet moeten kruisen. Bij het kruispunt Húns-Leons werd eerder een fietstunnel aangelegd. De autotunnel bij Hilaard is in het voorjaar van 2017 klaar. Voor de kruispunten bij Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord, worden op dit moment de plannen uitgewerkt. Meer informatie vindt u op www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden.


Sietske Poepjes plant samen met kinderen van basisschool it Bynt bloembollen in de vorm van het wapen van Winsum.

Bron: website Provincie Fryslân.