Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 november 2016

Omgeving moet profiteren van Windpark Fryslân

De provincie Fryslân is aan het onderzoeken of ze wil deelnemen in Windpark Fryslân. Het gaat om een windpark in het IJsselmeer. Het CDA staat positief tegenover groene stroom, maar had de windmolens liever ergens anders gezien. Met het voornemen ze voor de IJsselmeerkust te plaatsen, vinden we dat het een park moet worden waarvan de voordelen naar de Friezen terugvloeien. Dat proberen we nu in het voorstadium zoveel mogelijk te borgen. Er wordt nu een intentieverklaring opgesteld waarin wordt onderzocht OF de provincie wil deelnemen. Het CDA probeert de randvoorwaarden voor deze intentieverklaring nu zo goed mogelijk in te vullen.

Aandacht voor de omgeving
CDA hecht aan investeren in duurzaamheid. Het CDA is van mening dat een nieuw windpark ván en vóór de Friezen moet zijn. En dat het rendement dus ook voor de Friezen is. CDA ziet graag dat Gedeputeerde Staten dit verder uitwerkt in de business case. Statenlid Johan Tjalsma: “Het initiatief voor het omgevingsfonds vinden wij een mooi voornemen van de projectontwikkelaar. Het is goed dat er aandacht is voor de omgeving, de kust van het IJsselmeer en de ondernemers in bijvoorbeeld Makkum”. Door het omgevingsfonds komt een gedeelte van de winst van de groene stroom ten goede aan de omringende steden en dorpen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Een andere positieve uitwerking die het opwekken van groene stroom kan hebben is dat de opbrengsten hiervan ‘groene bedrijven’ kunnen aantrekken. Bedrijven streven naar een steeds groenere bedrijfsvoering. De komst van het Windpark Fryslân biedt voor nieuw te vestigen bedrijven in Fryslân nieuwe mogelijkheden. De levering van groene stroom aan het stroomnet willen wij graag aanbieden aan nieuwe duurzame bedrijven die naar Fryslân komen. Zo helpen wij ze bij hun groene beleid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 

Voor meer informatie:

Johan Tjalsma, Statenlid CDA Fryslân, (06) 1454 9224, j.tjalsma@fryslan.frl