Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 november 2016

Nieuwe ovonde bij Wjelsryp

“Wy kinne hjir aanst feilich de dyk oer”, zo stond op het bouwbord. Afgelopen vrijdag 25 november was het dan zo ver: Gerbrich Jorritsma en haar zoontje gingen als eerste over het vernieuwde kruispunt bij Wjelsryp. Met de komst van de ovonde bij het dorp, is er een einde gekomen aan de werkzaamheden aan de Froonackerdyk.

Na Gerbrich, Lieuwe en kinderen van CBS de Grûnslach volgden ook wethouder Bram Bonnema en gedeputeerde Sietske Poepjes. Samen plantten ze de ovonde vervolgens in met bloembollen. “No’t ek de ovonde by Wjelsryp klear is, is de Froonackerdyk in stik feiliger wurden”, vertelt Sietske Poepjes. “De oanpak fan de provinsjale dyk wie al hiel lang in winsk fan de omkriten. Om de Froonackerdyk feiliger te meitsjen, leine wy ûnder oare by Boazum en Baard in rotonde oan. By Mantgum en Jeth kamen linksôf-fakken.”Ambassadeurs gezocht
Ook op andere plekken in Fryslân werkt de provincie aan het veiliger maken van wegen en kruispunten. Reis jij regelmatig langs kruispunten of wegen die je niet veilig vindt? Lijkt het jou leuk om ambassadeur te worden en met je foto op een bouwbord te komen? Bekijk dan de kaart met alle projecten en meld je aan via www.veiligewegen.frl

Meer informatie over de werkzaamheden bij Wjelsryp en de Froonackerdyk vindt u op www.fryslan.frl/wjelsryp.

Bron: website Provincie Fryslân.