Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 december 2016

Sietske overhandigt € 2.018,- bonus Iepen Mienskipsfûns

Vijf initiatieven uit het Iepen Mienskipsfûns van provincie Fryslân zagen onlangs een bonuscheque van € 2.018,- tegemoet. Kulturele Haadstêd besliste welke projecten uit de vijf Friese regio’s een opwaardering verdienen. De afgelopen week was er elke dag een filmpje te zien. Hierin werden de initiatiefnemers blij verrast met de cheque.

De projecten kregen in de derde subsidieronde van dit jaar een bijdrage uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De Kulturele Haadstêd-organisatie selecteerde de initiatieven die een cheque mochten ontvangen, uit handen van gedeputeerden Poepjes en Kramer. Deze initiatieven van onderop zijn geselecteerd, omdat ze goed aansluiten bij de doelstellingen van Kulturele Haadstêd.

Filmpjes door YourPost
In een korte reeks publiceren provincie Fryslân, Streekwurk en partners afgelopen week iedere dag een filmpje waarin het winnende initiatief bekend wordt gemaakt. De initiatiefnemers werden ‘gelokt’ met de melding dat de provincie graag meer wil horen over de plannen. Ze weten niet dat er een cameraploeg meekomt. Via Facebook, Twitter en andere kanalen werd elke dag een filmpje gepubliceerd. Deze zijn gemaakt door een filmer van YourPost, de ‘vrijwilligersredactie’ van Kulturele Haadstêd, die schrijvers, fotografen, filmers en anderen graag ervaring en een podium biedt.

Brug verbindt culture centra
Het eerste filmpje, maandagmiddag 12 december gepubliceerd, laat het project ‘Een brug slaan’, Oppenhuizen zien. Culturele centra in Zuidwest-Fryslân versterken hun samenwerking. Dit doen zij door in 2018 in 14 dorpen en steden een voorstelling te geven. Het podium, in de vorm van een brug, vaart van het ene culturele centrum naar het andere.

Iepen Mienskipsfûns weer open
Vanaf 9 januari tot 3 februari 2017 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Voorwaarde is een goed idee voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/imf.

Filmpje #1: Een brug slaan, Oppenhuizen


Bron: website Provincie Fryslân.