Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 januari 2017

Subsidie voor Innovatiecluster Drachten

Het Innovatiecluster Drachten ontvangt een financiële bijdrage voor verdere professionalisering en uitbreiding van het cluster. De provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland stellen hiervoor elk ruim € 2,4 miljoen beschikbaar. De bedrijven in het cluster dragen samen € 16 miljoen bij. De investeringen zorgen onder andere voor uitbreiding van onderzoeksfaciliteiten, promotie en techniek en meer werkgelegenheid.

De financiële bijdrage van de provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland is voor de periode van 2017 – 2018. Dit is onderdeel van het eerdere besluit van de provincie en gemeente om ieder € 8 miljoen bij te dragen voor de looptijd van 2013 – 2020.

Internationaal werkend ecosysteem
Het Innovatiecluster Drachten (ICD) is een samenwerking tussen High Tech bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland die vooroplopen met innovaties en concurrerend zijn in de wereldmarkt. De bedrijven werken samen aan oplossingen voor grote uitdagingen in de toekomst. Bijvoorbeeld 3D metaal printing, robotics en het gebruik van schonere energie.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: ’’Ondernemers vinden het vaak moeilijk om samen te werken. Het Innovatiecluster is een mooi voorbeeld wat laat zien dat samenwerken kan en dat het loont.’’

Samenwerking met kennisinstellingen
Het ICD is opgericht in 2012 door 6 bedrijven samen met de provincie en gemeente. Het cluster is inmiddels uitgegroeid naar 15 bedrijven. Naast innovatie zet het cluster in op een nauwe samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld om meer jongeren te interesseren voor techniek. En om de opleidingen nog beter aan te laten sluiten op de vraag van het bedrijfsleven. ‘Girslday’ is een mooi voorbeeld waarbij technische bedrijven en instellingen de deuren openen om meisjes kennis te laten maken met techniek, bèta en ICT. Voor het hogere onderwijs is er jaarlijks de Uitvinderswedstrijd. Een evenement waarbij studenten van HBO opleidingen worden uitgedaagd een uitvinding te doen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van het cluster: www.icdrachten.nl.

Bron: website Provincie Fryslân.