Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 januari 2017

De Rouwe reikt Friese Onderwijsprijs uit aan twee winnaars

Jenaplanschool De Wiekslag uit Drachten en de Piet Bakkerschool uit Sneek zijn de winnaars van de Friese Onderwijsprijs. Gedeputeerde Sander de Rouwe reikte op 20 januari 2017 de prijs uit in het provinciehuis in Leeuwarden. De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen.

De winnaars ontvangen een plastiek (de Bronzen Olifant), speciaal ontworpen door het kunstenaarscollectief De Provinçialen. De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. De finale van de Nationale Onderwijsprijs vindt plaats op 29 maart 2017 in Rotterdam.


                                           Winnaar basisonderwijs

De uitslag in de categorie basisonderwijs:
1e prijs             Jenaplanschool de Wiekslag, Drachten
2e prijs             OBS De Opslach, Wommels
3e prijs             SBO De Bolder, Franeker

De basisschool uit Drachten won de onderwijsprijs voor de activiteiten die de school onderneemt met ouderen van een naastgelegen zorgcentrum. De leerlingen doen tijdens een beweegweek spelletjes met de ouderen. Ook kookt een groep kinderen elke maand met bewoners in het zorgcentrum.


                                          Winnaar voortgezet onderwijs

De uitslag in de categorie voortgezet onderwijs:
1e prijs             Piet Bakkerschool, Sneek
2e prijs             Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Leeuwarden
3e prijs             OSG Piter Jelles, Leeuwarden

De Piet Bakkerschool uit Sneek is een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen. Door het project Leren, Werken en Reizen kunnen leerlingen drie dagen in de week bij een bedrijf werken om ervaring op te doen. De leerlingen krijgen op de leerwerkplek de kans om sociale vaardigheden oefenen en leren zelfstandig te reizen naar hun werk.

Publieksprijs
De publieksprijs in de categorie basisonderwijs werd gewonnen door Jenaplanschool de Wiekslag uit Drachten. De Piet Bakkerschool uit Sneek won de publieksprijs in de categorie voortgezet onderwijs. De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). Meer informatie over de onderwijsprijs is te vinden op: www.onderwijsprijs.nl/.

Bron: website Provincie Fryslân.