Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 januari 2017

CDA wil mienskip betrekken bij evaluatie ‘project Fryske Marren’

Tijdens de PS vergadering van 25 januari 2017 bespraken de Staten het voorstel tot evaluatie van het ‘project Fryske Marren’. Een extern bureau zou worden ingehuurd om het project te evalueren. Het CDA wil juist graag een actieve rol van de Staten in die evaluatie. Om dit te bereiken, heeft het CDA een amendement ingediend samen met VVD, FNP, CU, PVV en PvdA, waarmee een meerderheid van de Staten voor het plan is.
 
“Een slotevaluatie is op dit moment niet zinvol”, aldus woordvoerder Wim Eilering. Een aantal deelprojecten zijn volgens Eilering namelijk pas recent opgeleverd. Ook de economische crisis heeft een grote invloed gehad op bijvoorbeeld bestedingen en werkgelegenheid. We kunnen zo bijvoorbeeld niet vaststellen of er meer mensen aan het werk zijn in de recreatiesector.
 
Er komt, op aandragen van Eilering, een consultatieronde met relevante en betrokken partijen, zoals gemeenten, (recreatie)bedrijven en de mienskip. De Statenleden nemen een actieve rol bij de gesprekken. Op deze manier wordt evalueren niet alleen terugkijken, maar vooral vooruitkijken.

     
Meer informatie:

Wim Eilering, Statenlid CDA Fryslân, (06) 2171 2567, w.eilering@fryslan.frl