Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 januari 2017

Investeringen rondweg Lemmer twijfelachtig als brugbediening niet verbetert

Er zijn inmiddels twee pilots geweest rondom de brugbediening van de PM-brug en de Zijlroedebrug. Toch is de afstemming nog steeds niet optimaal. Als er niets verandert, staan auto's toch nog twee keer stil op de rondweg Lemmer. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van alle investeringen in de rondweg?
 

Dit jaar wordt een begin gemaakt met het verbeteren van de rondweg Lemmer. Het doel is om de doorstroming rondom Lemmer beter te laten verlopen. In de rondweg bevinden zich twee bruggen, de brug over het Prinses Margrietkanaal en de Zijlroedebrug. De bediening van deze bruggen moet goed op elkaar zijn afgestemd. Anders is er kans dat auto’s twee keer moeten stoppen op de rondweg.
 
CDA Fryslân vindt dat dit niet de bedoeling kan zijn van alle investeringen aan rondweg Lemmer. B&W Fryske Marren verwees de CDA-fractie van de gemeente naar Gedeputeerde Staten voor concretere antwoorden. Statenlid Wendy Zuidema-Haans stelde vandaag mondelinge vragen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft aangegeven dat er een live videoverbinding komt tussen beide bruggen. De brugbediener van de Zijlroedebrug hoeft zo niet meer in te schatten wanneer de brug gedraaid moet worden. Deze methode wordt momenteel getest en de provincie houdt dit traject scherp in de gaten.