Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
1 februari 2017

Werkbezoek Zonnepark de Griene Greide in Garyp

Vandaag, 1 februari, was een delegatie van de Statenfractie te gast bij Zonnepark de Griene Greide in Garyp. Gjalt Benedictus, Voorzitter Enerzjy Koöperaasje Garyp en stichting de 'Griene Greide', heette ons van harte welkom op de naastgelegen boerderij 'It Griene Nêst' in Sumar. Hier kregen we nadere uitleg over het ontstaan van het zonnepark en de achtergronden van dit maatschappelijke initiatief. Ook mochten we even het terrein op om een bezoek te brengen aan het zonnepark.
 
Het zonnepark in Garyp is gerealiseerd op een voormalige grofvuillocatie en krijgt hierdoor een nieuwe duurzame functie. Het zonnepark in Garyp is de grootste van Nederland. Het park met maar liefst 27.000 panelen, zal het gehele dorp (1700 huishoudens) voorzien van duurzame en groene energie. Maar het gaat over meer dan duurzaamheid. Het idee voor dit park is namelijk zo'n vier jaar geleden ontstaan en het hele dorp is betrokken bij het proces. De bewoners zijn heel trots op hun ‘eigen’ park. Dit is nou met recht een initiatief van onderop!