Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 februari 2017

Politieke en maatschappelijke vraagstukken voeden netwerkdiner in Franeker

Franeker – Het vierde Netwerkdiner voor ondernemers, maandag in Grandcafé De Doelen in Franeker gaf een goed inkijkje in het strijdperk waarin de kopstukken uit de politiek en de maatschappij zich bewegen. Ten opzichte van de vorige editie bleken politieke veranderingen hun uitwerking te hebben, maar richtte de tafeldiscussie zich vooral op de werkvloer in Noordwest-Fryslân.

Politiek blijkt niet altijd even eenvoudig en onderhevig aan verandering, wat bijvoorbeeld bleek uit het verhaal van Europarlementariër Esther de Lange (CDA). ,,De personen Poetin en nu Trump zeggen mij niet zoveel. Wel hebben zij effect op de politiek. Voor zij zich zo manifesteerden, heb ik al gewezen op de noodzaak van een opgepoetste militaire organisatie. Dat heeft Europa nodig voor stabiliteit. Om een voorbeeld te noemen. Ik kan me niet voorstellen dat we het met de bootvluchtelingen uit Libië om maatschappelijke verbetering dat wij als landen niet in staat zijn een muur van marineschepen te bouwen voor het land. Dit wordt gelukkig ook door anderen onderkend.’’

Ondernemers legden ook hun eigen situaties en frustraties voor aan meer politica en maatschappelijke kopstukken, onder wie CDA-kamerlid Agnes Mulder, CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe, directeur van ZZP Nederland Frank Alfrink, voorzitter LTO Noord Trienke Elshoff, en Trudy Timmerman voorzitter MKB Friesland. Het diner was een initiatief van het Campagneteam Noordwest-Fryslân vanuit de CDA-afdeling Waadhoeke (een fusiepartij van de afdelingen van Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een aantal dorpen van Littenseradiel met het oog op de nieuwe gemeente die per 1 januari haar beslag gaat krijgen) en CDA-afdeling Harlingen.   

Het sprak voor zich dat Trienke Elshoff, voorzitter van de boerenorganisatie LTO Noord, geïnteresseerd was in ondernemerschap. Zij liet zich niet onbetuigd door te hameren op oplettendheid ‘in deze tijd dat de landbouw met verbreding en schaalvergroting alle kanten op lijkt te gaan’. Ze zat naast Wiebe Goodijk, agrarisch ondernemer binnen de firma Goodijk uit Sexbierum, die een inkijkje gaf in het familiebedrijf. Drie broers; Wiebe, Murk en Jaap, runnen een bedrijf met een diversiteit aan richtingen, variërend van melkveehouderij tot broccoliteelt. Aan tafel zat op dat moment ook Mirjam Kuipers van AH Kuipers in Franeker en afnemer van onder meer de trostomaten, tomaten en cherrytomaten van Cock van Overbeek van Gardeners Pride in Berltsum. Eerder kreeg zij in haar C1000 ook de broccoli van Wiebe Goodijk. Zij waardeert de inbreng van de agrarische sector en geeft ook ruimte aan lokale boeren. 20 procent van de AH-winkel kan ze samen met haar man Gert Kuipers zelf bepalen. ,,We hebben daar de vrijheid voor, maar die producten moeten wel van goede kwaliteit zijn. Het is logisch dat Albert Heijn dat wil voor het goede imago.’’

De politieke discussie over ZZP’ers was bijna voorspelbaar met de directeur van ZZP-Nederland aan tafel. Het borrelt op dat vlak en de politieke belemmeringen werken zowel voor zzp’er als opdrachtgever frustrerend. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft meer vragen dan passende antwoorden opgeleverd. Deze kwam in de plaats voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), maar werkt niet en is stil gezet. Agnes Mulder kwam met een helder voorstel. ,,Eigenlijk zou je met vijfjarige contracten moeten werken. Dat biedt meer zekerheden aan beide partijen. En zo kan een zzp’er bijvoorbeeld ook gemakkelijker een hypotheek krijgen. Ook zij moeten een leven op kunnen bouwen.’’

Sander de Rouwe richtte zich in het tafelgesprek onder meer op de economie in Fryslân. ,,Het mooie van de gesprekken met de ondernemers vind ik het inkijkje in hun bedrijf waar trots soms afgewisseld wordt met onnodige beperkingen door regelgeving. Die zaken neem ik nee in mijn politieke functioneren. Ik wil dichtbij de maatschappij staan. Dan worden problemen ook inzichtelijk gemaakt en kan ik verder met oplossingen.’’ Trudy Timmermans heeft als MKB-voorzitter ook steeds meer te maken met de regelgeving rond gesubsidieerde banen. ,,Soms strijkt een tussenorganisatie het geld aan subsidies en voor leertrajecten op, terwijl de werkgevers daar misschien recht op hebben. Maar wij willen de mensen gewoon werk bieden. Dat is scheef en daarom hebben wij in Leeuwarden de handen ineengeslagen om direct mensen uit de kaartenbak van de gemeente te halen.’'

Johan van Tuinen, avondvoorzitter tijdens het Netwerkdiner, sprak van een geslaagde avond. ‘Het fundament van ondernemen en besturen is gelijk aan een politieke partij. Geloven en doorzetten en je verankeren in een identiteit. Ooit sprak Martin Luther King de woorden ‘Be yourself, be good and tell it’. Als CDA willen wij die democratie uitstralen en uitdragen’’, vertelde hij met het oog op de Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Esther de Lange complimenteerde de organisatie met het mooie initiatief. ,,We komen dit eigenlijk nooit regionaal tegen, alleen provinciaal en landelijk. En daar kunnen jullie zeker aan tippen.’