Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 februari 2017

Werkbezoek Noordwest Fryslân

Vandaag hebben CDA statenleden Maaike Prins, Wendy Zuidema-Haans en Jose Vroonland een bezoek gebracht aan Ried, om in gesprek te gaan met dorpsbelang. Dorpsbelang in Ried is goed georganiseerd en met het hele dorp hebben ze een muziekkapel gerealiseerd. Allemaal vrijwilligerswerk. Ze bouwen nu met eenzelfde ploeg enthousiaste vrijwilligers aan het nieuwe dorpshuis. Prachtig om te zien hoe de mienskip daar werkt! Daarna door naar de Yeb Hettinga Skoalle om met dorpsbelang Tzumarrum-Firdgum te praten over hun nieuwe dorpsvisie. Als CDA ondersteunen wij initiatieven van onderop in de mienskip van harte. Samen met raadsleden van Franekeradeel, Littenseradeel, Menameradeel en Het Bildt. En wethouders Nel Haarsma, Caroline de Pee en Arend Dijkstra.