Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 februari 2017

Europees Globaliseringsfonds

In het Friesch Dagblad van 9 februari 2017 is te lezen dat in Fryslân 449 Friezen met een historie bij grootwinkelbedrijven eind 2016 een ww-uitkering hadden. Dat is bijna 50% meer dan eind 2015. De provincies Drenthe en Overijssel hebben hier een Europees fonds voor aangesproken, het Globaliseringsfonds. Zij kregen naar verluid ruim 1,8 miljoen euro van het fonds voor scholing en begeleiding naar nieuw werk van ontslagen winkelmedewerkers.
 
In het artikel staat dat de provincie Fryslân niet op de hoogte is van deze subsidieregeling en dat de provincie Fryslân er nog nooit gebruik van heeft gemaakt. Voor een succesvolle aanvraag is een schaalgrootte van vijfhonderd ontslagen werknemers nodig. Daarom had de provincie Fryslân samenwerking kunnen zoeken met bijvoorbeeld de provincie Groningen.
 
Dit zijn de vragen die we stellen:
  • Klopt het dat de provincie Fryslân niet van op de hoogte was van het Globaliseringsfonds? Zo ja, hoe kan dat?
  • Is het denkbaar dat er nog meerdere fondsen zijn die ongebruikt blijven liggen/niet bekend zijn? Zo ja, hoe gaan we dit voorkomen?
  • Is er sprake van gestructureerd overleg met andere noordelijke provincies voor het aanboren van (Europese) subsidiegelden ter versterking van de economie/arbeidsmarkt? Zo nee, is de gedeputeerde bereid om die structuur te initiëren? Zo ja, waarom is dit dan niet opgepakt?